– Jos Venäjää oikeasti haluttaisiin kurittaa tai painostaa, pitäisi pakotteiden osua sinne missä ne sattuvat. Tämä tarkoittaisi polttoaineiden, öljyn ja maakaasun tuonnin rajoittamista tai lopettamista. Valitettavasti Länsi-Eurooppa on ajautunut energiariippuvaiseksi Venäjästä, sanoo perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastasi kansalaisten lähettämiin kysymyksiin puheenjohtajan kyselytunnilla. Kansalaisilta tulikin viikon aikana some-kanavissa ja sähköpostitse yli tuhat kysymystä, joten kaikkiin ei tällä kertaa ehditty vastata. Tällä kerralla Jussi vastaa niihin kysymyksiin, joita monet olivat samanaikaisesti lähettäneet.

Miten Venäjän pakoteasia pitäisi hoitaa? Voimme varmaankin olla sitä mieltä, että Venäjä ei vapaaehtoisesti luovu Krimistä, jonka se valtasi vuonna 2014. Pysyvätkö pakotteet voimassa hamaan tulevaisuuteen ja kuka hyötyy tilanteesta?

– Ei vallitse epäselvyyttä siitä, etteikö Venäjä olisi rikkonut kansainvälistä lakia miehittämällä Krimin ja tukemalla Itä-Ukrainassa toimivia terroristiryhmiä. Jotkut ovat nostaneet esille näkemyksiä, että krimiläisillä olisi itse oikeus päättää mihin valtioon kuuluvat, mutta on muistettava, että siellä järjestetty kansanäänestys pidettiin miehitysoloissa.

– Miten sitten tästä eteenpäin: ensinnäkin Venäjän tapa toimia on erilainen kuin Länsi-Euroopassa. Venäjä on omanlaisensa yhteiskunta, siellä on omanlainen valtakulttuuri ja ajattelutavat. Jotkut sanovat, että laittomuuksista huolimatta pitäisi hyväksyä Krimin miehitys ja sota Itä-Ukrainassa, koska Venäjä ei tule vetäytymään Krimiltä.

– Maailmanpolitiikassa kuitenkin tapahtuu yllätyksiä. Sitä en tiedä, poistuuko Venäjä Krimiltä, mutta siitä, että vääryydelle ei voida nyt tehdä mitään, ei voida johtaa sitä, että meidän pitäisi hyväksyä tilanne, eli jotenkin on reagoitava.

Länsi-Eurooppa riippuvainen venäläisestä energiasta

Halla-ahon mielestä länsimaiden Venäjälle asettamat pakotteet ovat kuitenkin selvästi tehottomia ja toimivat osin tarkoitustaan vastaan.

– Ensinnäkin maataloustuotteiden maahantuonnin rajoittaminen on hyödyttänyt Venäjän omaa maataloutta ja elintarviketuotantoa. Venäjästä tulossa omavarainen ruuantuotannon suhteen, kun se on ollut tähän asti riippuvainen ulkomaisesta tuonnista. Eli pitkällä tähtäimellä Venäjä hyötyy tästä.

– Jos oikeasti haluttaisiin kurittaa tai painostaa Venäjää, pitäisi pakotteiden osua sinne missä ne sattuvat kaikkein eniten. Tämä tarkoittaisi ennen kaikkea polttoaineiden, öljyn ja maakaasun tuonnin rajoittamista tai lopettamista Venäjältä. Valitettavasti Länsi-Eurooppa on vain ajautunut pitkäkestoisella politiikallaan energiariippuvaiseksi Venäjästä.

– Vähän hullunkurista, että toisaalta puhutaan Venäjän painostamisesta pakotteilla, mutta sitten rakennetaan kaasuputkia Venäjältä Saksaan. Tämä on skitsofreenistä politiikkaa.

Poliittisesta johdosta kansainvälinen pidätysmääräys

Halla-ahon mukaan löytyy tapoja, joilla Venäjään voitaisiin vaikuttaa tehokkaammin, kuten hänen mainitsemansa energiayhteistyön rajoittaminen tai se, että Venäjän poliittisesta johdosta annettaisiin kansainvälinen pidätysmääräys.

– Tähän olisi perusteet, koska Venäjä on toiminut yksiselitteisen laittomasti miehittäessään Krimin. Mutta eihän tällaiseen lähdetä, koska se vahingoittaisi keskeisten Länsi-Euroopan maiden omia intressejä.

– Tästä lähtökohdasta: Miten Venäjän toimiin sitten pitäisi suhtautua? Paraneeko tilanne sillä, että kilpaillaan, kuka uskaltaa räksyttää Venäjälle äänekkäimmin? Mielestäni perusteltua olisi käydä kriittistä keskustelua siitä, onko nykyinen pakotepolitiikka järkevää.

Mitä mieltä olet siitä, että perussuomalaisia syytetään Putin-mielisiksi?

– Kuten olen monissa yhteyksissä sanonut, Putinille räksyttävät nykyisin monet sellaiset ihmiset, joilla ei ollut Venäjästä mitään pahaa sanottavaa vielä viime vuosikymmenellä. Osa vanhemman polven räksyttäjistä jopa ihaili aikoinaan Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmää.

– Se, miksi Putinin kimpussa pörrätään nyt näin paljon retoriikan tasolla, johtunee siitä, että Putinilla on tietty välinearvo Länsi-Euroopan maiden sisäpolitiikassa: kansallismielisten puolueiden kannatus on kasvanut monissa Euroopan maissa. Ihmiset suhtautuvat kriittisesti maahanmuuttoon, ja kun asiaperustein ei voida käydä näiden puolueiden kimppuun, niin sitten syytetään niitä Putinin viidenneksi kolonnaksi keinotekoisin perustein.

– Näkisin, että tämä tilanne liittyy ennen kaikkea Länsi-Euroopan maiden sisäiseen poliittiseen peliin, ei niinkään siihen, että miten valtavirta meillä suhtautuu Venäjään.

Katso koko video täältä.

SUOMEN UUTISET