Perussuomalainen linja on, että Suomi on suomalaisten koti, ja täällä pitää saada elää, liikkua ja tehdä työtä. Suomi ei millään toimenpiteillä pysty pelastamaan maailmaa, mutta muiden puolueiden esittämillä keinoilla Suomi pystyy kyllä kuristamaan itsensä hengiltä, Jussi Halla-aho sanoi Työmiehen tuumaustunnilla.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho kommentoi tänään viikon puheenaihetta, eli IPCC:n ilmastoraporttia.

– Perussuomalaiset ottavat ilmasto- ja ympäristökysymykset vakavasti, mutta tässäkin asiassa me emme tyydy julistamaan vaan esitämme konkreettisia, vaikuttavia ja realistisia keinoja.

– Mitä hiilidioksidipäästöihin tulee, Suomi on mitätön toimija maailmassa. Lisäksi olemme jo tehneet oman osamme. Suomessa on maailman paras ulkoilman laatu. Vain reilu kuusi prosenttia energiasta tuotetaan kivihiilellä, kun vastaava osuus esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa on 40 prosenttia, Halla-aho sanoi.

Hän esitti perussuomalaisten ilmastopolitiikan linjauksia torstaina Työmiehen Tuumaustunnilla.

Ydinvoiman ideologisen vastustamisen on loputtava

Halla-ahon mukaan ilmastoasioissa varsinaisia globaaleja ongelmatapauksia ovat Kiina ja Intia.

– Suomi ei millään toimenpiteillä pysty pelastamaan maailmaa, mutta muiden puolueiden esittämillä keinoilla Suomi pystyy kyllä kuristamaan itsensä hengiltä. Jos Suomi savustaa liiallisella kunnianhimolla teollisuuden Kiinaan, siinä häviävät sekä Suomi että ilmasto. Perussuomalainen linja on, että Suomi on suomalaisten koti, ja täällä pitää saada elää, liikkua ja tehdä työtä, Halla-aho painotti.

– Ydinvoima on ainoa tapa tuottaa vähäpäästöistä energiaa tarvittavissa määrin ja järkevällä hinnalla. Ilmastotavoitteisiin ei koskaan päästä, jos ydinvoiman osuutta energiantuotannosta ei kasvateta. Tämä pätee niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Energian tarve tulee joka tapauksessa lisääntymään jo väestönkasvun vuoksi. Suomen on kansainvälisillä areenoilla edistettävä sitä, että ydinvoiman ideologinen ja lähes uskonnollissävyinen vastustaminen saataisiin loppumaan. Uusiutuvia energianlähteitä, kuten aurinko- ja vesivoimaa, pitää hyödyntää paikallisesti ja mahdollisuuksien mukaan, mutta niistä ei ole ratkaisuksi ainakaan vielä.

Kansainvaellus on pysäytettävä myös ilmastosyistä

Halla-aho toi esille, kuinka eläminen pohjoisessa vaatii enemmän energiaa kuin etelässä.

– Siksi kansainvaellus etelästä pohjoiseen pitää pysäyttää määrätietoisin ottein myös ilmastosyistä. Jos väestö pohjoisessa kasvaa maahanmuuton myötä, tämä vetää maton alta kaikilta päästötavoitteilta.

– Kiertotalous antaa suuria mahdollisuuksia. Tällä hetkellä 70 prosenttia päästöistä syntyy materiaalien valmistuksesta ja hävittämisestä. 80 prosenttia kaikista kulutustavaroista heitetään pois tai poltetaan sen sijaan, että niiden materiaalit hyödynnettäisiin uudelleen. Keskeinen syy on se, että materiaalit ja tavarat ovat liian halpoja. Millään ei ole jälleenmyyntiarvoa, eikä mitään kannata korjata. Tämä johtuu talouden globalisaatiosta ja tavaran vapaasta liikkumisesta, Halla-aho totesi.

Pahimpien saastuttajamaiden tuonnille sakkovero

Halla-aho korosti Tuumaustunnilla, että paikallisen tuotannon suosiminen ja elvyttäminen on myös ympäristöteko, koska se samalla vähentää kuljetuksista ja pakkaamisesta syntyviä päästöjä.

– Paikallista, kotimaista tuotantoa pitää tukea verottamalla ankarammin tuontitavaraa, etenkin sellaisista maista, jotka saastuttavat eniten. Tällainen politiikka myös ohjaa kyseisiä maita kohti kestävämpiä tuotantotapoja. Kiina viis veisaa päästötavoitteista, ja juuri tämän vuoksi sen kustannustaso on niin matala ja kilpailukyky hyvä.

Halla-aho muistutti, että vapaakauppa tukee saastuttamista.

– Suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä on tuettava paitsi suojaamalla markkinoita saastuttajamaiden tuonnilta, myös madaltamalla kotimaisten toimijoiden energia- ja kuljetuskustannuksia.

– Maahanmuuton hallinta ja suomalainen työ ja hyvinvointi ovat perussuomalaisten keskeisiä teemoja. On tärkeää ymmärtää, että perussuomalaisten linjaukset näissä kysymyksissä ovat hyviä myös ilmastolle ja ympäristölle, Halla-aho sanoi.

SUOMEN UUTISET