Pääministeri Antti Rinne lupasi hallituskauden alussa, että kaikki eduskuntapuolueet osallistuvat sote-uudistuksen valmisteluun (Kuntalehti 16.5. 2019). Tämä tarkoitti parlamentaarisen työ- ja seurantaryhmän asettamista. Työryhmää ei ole kuitenkaan asetettu.

– Parlamentaarinen työ- ja seurantaryhmä on tärkeä asioiden avoimuuden ja tiedonkulun varmistettavuuden kannalta ja sillä on merkitystä historiallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen aikaansaattamisessa. On tärkeää, että kaikki eduskuntapuolueet ovat tietoisia sotelakien valmistelusta ja sisällöistä ja pääsevät jo etukäteen kommentoimaan, kysymään ja myös vaikuttamaan uudistukseen. Toiminnalla haetaan siis myös poliittista yhteisymmärrystä, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

Juvonen esitti joulukuussa 2019 hallitukselle kirjallisen kysymyksen parlamentaarisen työ- ja seurantaryhmän perustamisesta. Vastaus siihen on nyt saapunut.

Mitä on tekeillä?

Vastauksessa todetaan, että hallitus aikoo uudistaa parlamentaarisen komiteatyöskentelyn, jotta se vastaisi entistä paremmin tulevien vaalikausien suuriin rakenne- ja muiden uudistusten valmisteluun. Uudella komiteatyön mallilla vahvistetaan valmistelun avoimuutta, osallisuutta ja laajaa tietopohjaa.

Siinä todetaan myös, että soteuudistuksen valmistelussa roolissa ovat ylivaalikautiseen parlamentaariseen valmisteluun perustettavat parlamentaariset komiteat, strategiset ministerityöryhmät ja Valtioneuvoston kanslian johdolla tehtävät strategiset sopimukset ministeriöiden kanssa.

– Ministeriön vastaus ei lupaa parlamentaarista työryhmää huolimatta Antti Rinteen lupauksesta, vaan sen sijaan se aikoo uudistaa parlamentaarisen komiteatyöskentelyn. Mitä tämä mahtaa tarkoittaa ja milloin tämä tapahtuu? Parlamentarismiin kuuluu asioiden käsittely kaikkien eduskuntapuolueiden kesken, ei pelkästään hallituspuolueiden, Juvonen ihmettelee.

Kuntakenttä ihmeissään

Eduskuntapuolueet ja kansanedustajat ovat odottaneet parlamentaarisen työryhmän aloittamista, jotta saataisiin edes jonkinlaista tietoa soten etenemisestä.

– Sote-uudistukseen liittyviä kyselyjä ja viestejä kuntakentältä on tullut paljon. Tietoa sote-uudistuksesta saimme juuri ennen joulua. Tiedottamisen ajankohta oli huono, ja tuli tunne, että pyhiä vasten tiedottamisella haluttiin painaa koko sote villaisella. Laajempi tiedotustilaisuus pidettiin taasen eduskunnan istuntotauolla viime viikon perjantaina 17.1. 2020. Miksi tiedottamisen ajoitus on näin huonoa? Juvonen kritisoi.

Ennenaikaista omakehua

Juvosen mielestä hallituksen toiminta sote-uudistuksen eteenpäin viemiseksi on ollut hidasta ja epävarmaa.

– Lisäksi soteen liittyvä tiedonsaanti on ollut ala-arvoisen huonoa. Vaikeita ratkaistavia kysymyksiä on paljon liittyen muun muassa soten rahoitukseen, työvoimaan, alueiden erillisratkaisuihin ja sotesta saataviin säästöihin. Näiden huomioiden sijaan ministeriö sortuu kirjallisen kysymyksen vastauksessaan ennenaikaiseen omakehuun todetessaan, että nykyisen hallituksen linjaukset selkeyttävät tulevaa ratkaisua olennaisesti edellisellä vaalikaudella tehdystä valmistelusta, Juvonen sanoo.

Kaikkien tiedettävä missä mennään

Juvonen odottaa hallitukselta ja ministeriöltä kehuskelun sijaan realismia.

– Soteen liittyy niin paljon erilaisia ratkaistavia asioita ja yksityiskohtia, että olisi tärkeää valmistella niitä parlamentaarisesti, jotta me kaikki tietäisimme, että mihin oikein ollaan menossa ja mitä on tulossa.

– Nyt hallitus ei siis sellaista lupaa, vaan syö jälleen kerran sanansa. Vaikuttaa siltä, että Antti Rinteen pääministeriyden siirryttyä Sanna Marinille, parlamentarismilla ei ole enää mitään väliä, Juvonen toteaa.

SUOMEN UUTISET