Hallitus esittää osakesäästötilistä annettua lakia muutettavaksi siten, että osakesäästötilille talletettavien varojen enimmäisraja nostettaisiin nykyisestä 50 000 eurosta 100 000 euroon.


Hallitusohjelmaan kirjatun tavoitteen mukaisesti ehdotuksella pyritään edistämään omistamisen kulttuuria ja kaikkien suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on parantaa piensijoittajien asemaa ja luoda kannustimia pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen.

Vahvistaa kotitalouksien talousosaamista

Talousvaliokunnan perussuomalainen puheenjohtaja, kansanedustaja Sakari Puisto kertoo valiokunnan kannattavan lakiehdotuksen hyväksymistä.

– Osakesäästötilin talletettavien varojen enimmäisrajan nostaminen on kannatettavaa. Muutkin osakesäästötilin kehityskohteet ja käyttöalan laajennukset esimerkiksi laajempiin sijoituskohteisiin voivat olla kiinnostavia ja tarpeen – tässä hallituksen esityksessä keskityttiin kuitenkin käsittelemään talletusrajaa.

– Ehdotuksella pyritään myös parantamaan kotitalouksien talousosaamista ja vahvistamaan niiden kykyä huolehtia omasta taloudestaan sekä ymmärtämään säästämisen ja sijoittamisen mahdollisuuksia ja riskejä.

Lykkäämisetu kannustaa sijoittamiseen

Osakesäästötilin talletuksien verotukseen liittyy niin sanottu lykkäämisetu, kertoo Puisto.

– Se tarkoittaa sitä, että sijoituskohteita voi vaihtaa ilman veroseuraamuksia, ja sijoitustoiminnan tuottoja verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan tililtä. Esityksessä ei kuitenkaan ehdoteta muutoksia osakesäästötilin verokohteluun.

– Ehdotus nimenomaan parantaa piensijoittajien asemaa ja luo kannustimia pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Valiokunta kiinnittää valtiovarainvaliokunnan tavoin huomiota siihen, että osakesäästötili sijoittamisen välineenä on ollut käytössä vasta muutaman vuoden. Vaikka suurimmalla osalla osakesäästötilejä talletetut summat ovat tällä hetkellä melko pieniä, korkeampi talletusraja kannustaa pitkäjänteiseen säästämiseen, jolloin talletusrajan tasolla on todennäköisesti jatkossa merkitystä nykyistä useampien osakesäästötilien osalta.

– Osakesäästötilisääntelyä tulee kuitenkin kehittää edelleen, toteaa Puisto.

Suomalaisten varallisuus kasvamaan

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jani Mäkelä pitää tärkeänä sitä, että suomalaisten varallisuutta ja pääomia voidaan kasvattaa.

– On Suomi köyhä ja siksi jää – valitettavasti sanonnassa on paljon perää. Suomessa ei ole pääomia, joten sitä kautta ei pystytä tekemään investointeja. Suomen pörssiä omistaa luvattomankin paljon ulkomaalaiset eläkesijoitusyhtiöt. Olisi tärkeää, että suomalaiset omistaisivat enemmän ja sijoittaisivat tuottavammin.

Suomen Pankin 9.11.2023 julkaiseman tilastotiedotteen mukaan kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta on pankkitileillä yli 110 miljardia euroa ja tästä varallisuudesta noin kaksi kolmasosaa lähes nollakorkoisilla käyttötileillä. Valiokunta pitää osakesäästötilejä keskeisenä välineenä, jonka avulla kotitalouksien rahoitusvarallisuutta ohjataan matalakorkoisilta pankkitileiltä pääomamarkkinoille.

SUOMEN UUTISET