Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksia julkista taloutta vahvistaviksi lisätoimiksi. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan uuden työryhmän tehtävä on vastuullinen ja haastava. – Etenkin valtion holtiton velkaantuminen on saatava loppumaan, joten kaikenlaiset lisätoimet ovat mahdollisia.

Hallituksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta, jonka osana ovat kuuden miljardin euron sopeutustoimet vielä tämän vaalikauden aikana. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tasapainottaa julkinen talous ja laskea velkasuhde muiden Pohjoismaiden tasolle.

Hallituksen keinovalikoimassa on useita kasvua edistäviä ja työllisyyttä vahvistavia uudistuksia. Hallitus puuttuu myös kannustinloukkuihin, eli eri keinoilla pyritään poistamaan työnteon kannustinongelmia.

Hallituksen budjettiriihessä tekemän päätöksen jälkeen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikentynyt monilta osin. Esimerkiksi arviot hyvinvointialueiden alijäämästä vuonna 2023 ovat heikentyneet ja valmistuneet verotiedot ovat tarkentaneet soteuudistuksen siirtolaskelmia. Nämä johtavat sellaisenaan kuntien valtionosuuksien aiemmin arvioitua suurempaan vähennykseen kehyskaudella.

Tulojen ja menojen epätasapainon loputtava

Muuttuneeseen tilanteeseen vastaamiseksi valtiovarainministeriö on juuri asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotuksia julkista taloutta vahvistaviksi lisätoimiksi.

Ehdotukset voivat sisältää suoria säästötoimia, verotuksen muutoksia sekä rakenteellisia toimia työllisyyden edistämiseksi. Lisäksi työryhmä laatii ehdotuksen säännönmukaiseksi meno- ja rakennekartoitusprosessiksi ja sen käyttöönotoksi tukemaan julkisen talouden vahvistamistavoitteiden saavuttamista.

Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan julkisen talouden heikentynyt näkymä velvoittaa valtiovarainministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin. Purran mukaan nyt asetettavan työryhmän tehtävä on vastuullinen ja haastava.

– Valtion holtiton velkaantuminen ja krooninen epätasapaino tulojen ja menojen välillä on saatava loppumaan. Kaikenlaiset lisätoimet ovat mahdollisia, myös verotukselliset ratkaisut, Purra toteaa.

Työryhmä aloittaa heti

Uuden työryhmän puheenjohtajaksi on nimitetty budjettipäällikkö Mika Niemelä ja varapuheenjohtajaksi ylijohtaja Terhi Järvikare. Lisäksi työryhmään on nimitetty jäseniä valtiovarainministeriön budjetti- ja vero-osastoilta.

Työryhmä toimii ajalla 21.11.2023–30.4.2025. Hallitus tekee tarvittavat poliittiset päätökset työryhmän työn perusteella.

SUOMEN UUTISET