MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa vieraillut valtiovarainministeri Riikka Purra kuvaa valtiontalouden tilanteen edellyttävän lähivuosina tiukkaa budjettikuria, jossa säästöjä tehdään monelle sektorille. Samaan aikaan hallituksen toteuttama työlinja pyrkii poistamaan työnteon kannustinongelmia. Purran mukaan julkisen velan kasvu on mahdollista taittaa vielä tällä hallituskaudella, mikäli hallitus saa istua ja pääsee tavoitteisiinsa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra kuvaa valtiontalouden tilanteen edellyttävän lähivuosina tiukkaa budjettikuria ja kovia päätöksiä. Hallitus onkin toteuttamassa jopa kuuden miljardin sopeutukset, joista suorien sopeutuksien osuus on neljä miljardia.

MTV:n Viiden jälkeen-ohjelmassa vieraillut Purra muistuttaa, että valtiontalouden vahvistaminen ja velkaantumiskehityksen kääntäminen on vuosien projekti, mutta suunta on nyt oikea. Valtiovarainministeriön ehdotuksessa ensi vuoden budjetiksi alijäämä on yhä 10,1 miljardia.

– Hallitusohjelmassa kuvataan kahden hallituskauden tarve tehdä tiukkaa budjettikuria. Mikäli hallitus pääsee tavoitteisiinsa tämän hallituskauden osalta ja saamme istua koko kauden, niin velan kasvu pystytään taittamaan. Mutta velkasuhteen kääntäminen laskuun edellyttää seuraavaa hallituskautta, joka kykenee tekemään vastaavia toimia, Purra kertoo.

Vanhaan ei ole paluuta

Purra korostaa, että vanhaan ei voida enää palata.

– Jos keskustelussa taloudesta kaikki ovat hämmästyneitä siitä, miten paljon alijäämää tulee olemaan seuraavinakin vuosina ja hallituskauden lopulla, niin ehkäpä tämän pulman pitäisi herättää ajattelemaan, että nyt on todellakin viimeinen aika tehdä toimia, jotta kykenemme lopulta kääntämään velkasuuntaa.

Valtiovarainministeri Purra muistuttaa, että valtion budjetista suuri osa on paitsi hyvinvointialueiden sotemenoja myös erilaisia tulonsiirtoja. Veronkiristyksiin ei kuitenkaan olla menossa.

– Tämä hallitus lähtee siitä, että me emme nosta omin päätöksin kokonaisveroastetta. Säästöjä tehdään monelle eri sektorille. On olemassa juustohöyläyssäästöjä ja kohdistettuja toimia. Niillä halutaan paitsi löytää säästöjä, ne ovat myös työllisyystoimia.

Purra toteaa, että kyse ei ole radikaaleista toimista, vaan pikemminkin siirtymästä yleispohjoismaiselle linjalle.

– Useimmat Suomen verrokkimaat ovat jo vuosia sitten tehneet samanlaisia uudistuksia. Esimerkiksi Ruotsin julkinen talous on täysin eri tasolla kuin suomessa. Ruotsissa lähestytään pian jo alle 30 prosentin velkasuhdetta, budjetit ovat ylijäämäisiä ja siellä pystytään alentamaan veroja.

Hallitus taklaa työnteon kannustinongelmia

Samaan aikaan hallituksen toteuttama työlinja pyrkii eri keinoilla poistamaan työnteon kannustinongelmia, eli tekemään jatkossa työn teosta entistä kannattavampaa.

Uudistukset eivät ole mieleen AY-liikkeelle, mikä on nähty ja kuultu AY-pomojen ulostuloissa aina kesästä saakka. Purra kuitenkin huomauttaa, että tilanteessa ei ole mitään uutta.

– AY-liike on käyttänyt hyvin aggressiivista kieltä jo ennen vaaleja. Ukaasit ovat olleet kovia. Mutta kuten totesin, uudistuksissa ei ole mitään radikaalia. Me pyrimme vain tekemään toimia siihen suuntaan, että tässä maassa työn tekeminen kannattaisi, meillä olisi yrityksiä, joilla olisi mahdollisuus palkata uutta työvoimaa ja että syntyisi uusia työpaikkoja. Tämä on nimenomaan työlinja, jota hallitus toteuttaa.

Autoilijan kustannukset eivät nouse

Valtiovarainministerinä kesällä aloittanut Purra kuvaa omaa tilannettaan vain toteamalla, että työtä on edessä todella paljon.

– Olisi mukavaa kyetä tarjoilemaan kansalle veronalennuksia, mutta nyt olen niin huolissani julkisen talouden tilasta, alijäämistä ja velkakehityksestä – toki myös suhdannetilanteesta, joka näyttää varsin heikolta. Siksi näkisin itse, että meidän on haettava kaikki mahdolliset keinot, että pysymme hallitusohjelman määrittämällä uralla, Purra sanoo.

Hän jatkaa, että hallituksen päätöksin ei myöskään nosteta autoilijan kustannuksia, kuten polttoaineiden pumppuhintoja. Liikennepolttoaineiden verotus jopa alenee 160 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta. Purra kuvaa tätä jopa historialliseksi.

– Samaan aikaan hallitus kaavailee myös esimerkiksi ajoneuvoveron alennusta. Polttoaineiden veroalella pyritään kompensoimaan jakeluvelvoitteen kiristymisestä johtuvaa kustannusten nousua

Liikennepolttoaineiden jakeluvelvoite kiristyy hieman vuonna 2025, mutta selvästi aiempaa maltillisemmin. Suunniteltua maltillisempi jakeluvelvoitteen korottaminen ja seuraamusmaksujen madaltaminen vähentävät hintojen nousupainetta.

SUOMEN UUTISET