Elokapina-liike tavoittelee demokraattisen vallan kumoamista ja anarkiaa. Elokapina lietsoo opetusvideolla toimintaansa mukaan ympäristötuskasta kärsiviä nuoria. Suomen Uutiset selvitti videolta kommunistijohtoisen Elokapinan menetelmiä. Kapinaliikkeen menettelytapoja selostetaan opetusvideolla, joka on suunnattu liikkeen pariin hakeutumista harkitseville nuorille.


Elokapina-anarkistiliike sai laajaa mediahuomiota 3. lokakuuta Helsingissä järjestetyssä mielenosoituksessa, jossa poliisi joutui käyttämään pippurisumutetta poistaakseen kadulta mielenosoittajat, jotka tahallaan tukkivat liikennettä. Poliisi joutui viimesijaisena keinona lopulta turvautumaan voimankäyttöön, sillä useista, tunteja jatkuneista suositteluista huolimatta mielenosoittajat eivät totelleet poliisin käskytystä.

Poliisihallitus totesi myöhemmin selvityksessään, että poliisille ei ollut annettu etukäteen tietoa mielenosoittajien suunnitelmasta estää liikenne ajoradoilla, joten poliisi joutui hajottamaan väkijoukon voimakeinoin käyttämällä kaasusumutetta.

Poliisin arvion mukaan mielenosoittajat aiheuttivat merkittävän liikennehaitan lisäksi myös kasvaneen riskin liikenneonnettomuuksille. Samalla mielenosoitus vaaransi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kiireellisten hälytystehtävien hoitamisen.

Eräät mielenosoituksessa poliisia tottelematta jättäneet ja siksi lopulta kaasusumutetuiksi joutuneet mielenosoittajat tekivät myöhemmin rikosilmoituksen poliisin toiminnasta. Keskiviikkona uutisoitiinkin, että valtakunnansyyttäjä aloittaa tutkinnan poliisin voimankäytöstä Elokapinan mielenilmaisussa.

Sisäministeri Ohisalo tukee

Elokapinalaisten toimintaa ja poliisille niskoittelua on paheksuttu laajasti kansan keskuudessa, vaikka valtamedia onkin pyrkinyt kiinnittämään huomion yksinomaan poliisin toimintaan.

Erityisesti verovaroilla rahoitettu Yleisradio on näyttävästi antanut tilaa mielenosoittajien tukemiselle. Räikeimpänä esimerkkinä Yleisradio julkaisi verkossa jutun, jonka otsikon mukaan ”Testasimme pippurisumutetta, jota poliisi käytti mielenosoittajiin Helsingissä – koekaniini Toivo Haimi: ”En toivoisi tätä kenellekään”.

Useat vasemmistopoliitikot ovat mediassa ulisseet ja vaikeroineet äänekkäästi poliisin voimankäytöstä. Tosin huomiota on herättänyt myös sisäministeri Maria Ohisalon lähes täydellinen vaikeneminen mielenosoittajien laittomuuksista. Sen sijaan Ohisalo on useassa yhteydessä juurta jaksain painottanut sitä, kuinka Suomessa on oikeus osoittaa mieltä. Ohisalo on tässä tietysti oikeassa. Ohisalo kuitenkin vaikenee siitä tosiasiasta, että oikeuteen osoittaa mieltä ei sisälly oikeus estää muiden ihmisten liikkuminen.

Tavoitteet epäselviä

Mediahuomion keskittyessä lähes yksinomaan poliisin toimintaan, vähemmälle on jäänyt sen tarkasteleminen, että Elokapina itse asiassa onnistui hankkeessaan: liikkeen tavoitteena on provosointi, mediahuomio ja yleisen sekasorron aiheuttaminen. Epäselväksi silti jää, mitä tavoitteita hämmennyksen aiheuttamisella lopulta on.

Elokapinan menettelytapoja selostetaan opetusvideolla, joka on suunnattu liikkeen pariin hakeutumista harkitseville nuorille. Suomen Uutiset selvitti videolta Elokapinan menetelmiä.

Opetusvideolla Elokapinan aktiivi julistaa tunteisiin vetoavasti, että ”pelko lamaannuttaa vain silloin jos ei ole toimintamahdollisuuksia ja nyt me kerrotaan niistä toimintamahdollisuuksista”.

Järjestelmä on toksinen

Elokapinan toimintaa kuvataan nelikentän avulla, jonka osia ovat ”häiritsevää” – ”kunnioittavaa” – ”uhrautuvaa” – ”päälaelleen kääntyvää.” Uhrautuvuudella tavoitellaan julkista myötätuntoa.

– Uhrautuvuus on tärkeää siksi, että sillä saamme kerättyä sympatiaa. Samalla me voimme viestiä päätöksentekijöille, että tilanne on vakava, videolla opastetaan.

Tuleville aktivisteille kerrotaan suoraan, että tavoitteena on nimenomaan viranomaisten provosointi.

– Päälaelleen kääntyvyys viittaa siihen, että on meidän etumme, jos reaktiot meidän aktiotamme kohtaan ovat kohtuuttomia, koska silloin saamme todennäköisimmin suuren yleisön sympatiat puolellemme. Tämä tarkoittaa nimenomaan poliisireaktioita.

Elokapina tavoittelee demokraattisen vallan kumoamista ja anarkistien kansannousua.

– Me ajatellaan että tämä meidän järjestelmä on toksinen, et kukaan yksittäinen henkilö ei ole vastuussa. Kansannousuun tarvitaan mahdollisimman paljon ihmisiä, jotta se toteutuisi. Silti pieni osa kansasta riittää, että saadaan sosiaalinen muutos aikaiseksi. Muutokseen tarvitaan, että meidän pitää tehdä se, mikä on välttämätöntä, että meidän mobilisoitava se 3,5 prosenttia kansasta, että saadaan tää muutos aikaiseksi. Me halutaan uusiutuvaa kulttuuria, me haastetaan itsemme ja tää systeemi, Elokapina opettaa.

Liikenteen häiritsemistä naamat peruslukemilla

Elokapinan provokaatioissa ”häiritseminen” viittaa vapaan liikkumisen estämiseen. Videolla avataan toimintatapaa lisää. Elokapinan joukoissa toki ymmärretään, että liikenteen häiritsemisestä seuraa sivullisille haittaa. Ilmeiden pitää silloin pysyä peruslukemilla.

– Jos me blokataan liikenne, niin siitä saattaa koitua aitoa harmia. Me ei saada näyttää siltä, että me nautitaan siitä. On siis strategisesti tärkeää säilyttää arvokkuus, koska todennäköisimmin silloin vastapuoli suostuu neuvottelemaan meidän kanssa, videolla kerrotaan.

Elokapina valmistelee anarkisteja poliisin pidätyksiin. Elokapina opettaa kannattajilleen, että pidätetyksi tuleminen olisi jopa kunniallista. Putkaan joutuminen esitetään omana valintana. Pidätyksiin sanotaan liittyvän uhkakuvia joiden väitetään olevan paikkaansa pitämättömiä.

– Pidätetyksi tuleminen pitää riisua häpeästä. On ajateltava, että tää on arvokasta ja se on jopa kunnia. Olemme etuoikeutetussa asemassa, että me voidaan protestoida ja pidätysolot eivät ole karmaisevat. Usein ympäristöaktioissa on tietty strategia taustalla, että voi valita: mikä on se rikkomus minkä tekee, että onko se niskoittelu poliisille mistä saattaa joutua putkaan ja saada jonkun sakon, niin sitten tietää, että tästä ei ole sen isompia seuraamuksia.

Kommunistit tukevat

Elokapina-liike on osa kansainvälistä Extinction Rebellion -aktivismia, joka on saanut paljon huomiota erityisesti Britanniassa. Extinction Rebellion-liikkeen perustaja Roger Hallam käyttää hyväkseen neuroottisten länsimaalaisten nuorien ympäristötuskaa ja yllyttää näitä kapinaan sekä demokratiasta luopumiseen.

Hallam on esiintynyt Venäjän valtiollisella tv-kanava RT:llä ja esittänyt siellä näkemyksiään. Hallamin mukaan markkinatalouteen perustuva talousjärjestelmä on murskattava ja edustuksellinen demokratia kumottava. Kansanvallan elokapina haluaa korvata Neuvostoliiton tapaan – neuvostoilla.

Suomessa Elokapinan taustayhdistyksenä toimii Elonvaalijat Ry, jonka puheenjohtajana on Suomen Kommunistisen Puolueen (SKP) aktiivi ja kuntavaaliehdokas Minna Mentula. Mentula osallistui myös vuonna 2013 Kiakkovierasjuhla-mellakkaan, jossa äärivasemmistolaiset riehuivat Tampereella rikkoen paikkoja aiheuttaen tuhansien eurojen vahingot.

Elonvaalijat Ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ”ympäristötietoisuuden ja ymmärryksen leviämistä”. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ”järjestää samanhenkisille ihmisille kohtaamispaikan ja mahdollistaa medioissa tapahtuvaa ympäristöasioiden esille nostamista.”

SUOMEN UUTISET