Euroopan parlamentin jäsen Laura Huhtasaari on jätti Euroopan komissiolle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän pyytää komissiota selvittämään, rikkooko Saksan liittotasavalta SEU 2 artiklan velvoitteita kansanvallasta ja syrjimättömyydestä Vaihtoehto Saksalle -puolueen (AfD) kohtelussa.

Viime viikolla uutisoitiin Saksan liittopäivien suurimman oppositiopuolueen Vaihtoehto Saksalle (AfD) asettamisesta Saksan kotimaantiedustelun toimesta ns. epäilytapaukseksi.

Tämä on ensimmäinen kerta Saksan toisen maailmansodan jälkeisessä historiassa, kun kaikissa 16 osavaltioparlamentissa ja maan liittopäivillä edustettu puolue asetetaan epäilytapaukseksi, joka oikeuttaa maan kotimaantiedustelun käyttämään erilaisia vakoilutoimenpiteitä puolueen valvomiseksi.

– Perusteluina kotimaantiedustelun linjaukselle on muun muassa se, että AfD:n väitetään loukkaavan sekä demokratiaperiaatetta torjuvalla asenteellaan Saksan hallitukseen ja muihin puolueisiin että ihmisarvoa maahanmuutto- ja islam-kritiikillään, kirjoittaa Laura Huhtasaari.

Kunnioittaako Saksa kansanvaltaa ja syrjimättömyyttä?

Kölnin hallinto-oikeus tiedotti perjantaina päätöksestään, jossa Saksan kotimaantiedustelua kiellettiin toistaiseksi nimittämästä AfD:tä epäilytapaukseksi, koska kotimaantiedustelu oli vuotanut tiedon tästä päätöksestä lehdistölle vastoin viraston nimenomaista lupausta toisessa oikeustapauksessa koskien AfD:n valitusta. Kölnin hallinto-oikeuden mukaan kotimaantiedustelu on vuotamistoimenpiteellään loukannut puolueiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

SEU:n 2 artiklassa EU:n perustana ovat mm. kansanvalta ja syrjimättömyys. Komission on syytä selvittää, kunnioittaako Saksan liittotasavalta täysin näitä periaatteita, kun maan kotimaantiedustelu asettaa demokraattisesti toimivan puolueen epäilytapaukseksi juridisesti kiistanalaisilla perusteilla ja vuotaa päätöksen tästä lehdistölle vastoin oikeusistuimelle annettua lupausta.

Suomen Uutiset