Perussuomalaiset ovat tänään jättäneet ympäristövaliokunnassa vastalauseen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa koskevaan mietintöön. Suunnitelmassa asetetaan keskipitkälle aikavälille eli käytännössä vuoden 2030 loppuun kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite.

Tavoitteen asettamisen lähtökohtana toimii tällä erää EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoite, joka on vähintään 39 % verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.

Teollisuuden siirto pahentaa ongelmia

Vaikka perussuomalaisten eduskuntaryhmä pitää ilmastopolitiikan sektoria tärkeänä, he näkevät suunnitelmassa ongelmia.

– Liian kunnianhimoiset tavoitteet kaatuvat yritysten sekä maa- ja metsätaloussektorimme niskaan. Tämä taas kiihdyttää entisestään sitä kehitystä, jossa teollisuus siirtyy halvemman tuotantotason maihin, jossa ympäristökysymyksetkään eivät paljon paina. Emme voi ajatella, että pois silmistä – pois mielestä. Meidän on ymmärrettävä, että suomalainen työ on todellinen ekoteko, kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Olli Immonen huomauttaa.

– Punavihreä politiikka luo vielä ympäristökatastrofin, jos teollisuus siirtyy täysin Aasiaan ja tulevaisuudessa myös Afrikkaan.

Suomi pidettävä omavaraisena

Perussuomalaiset huomauttaa vastalauseessaan, että teollisuuden sekä maa- ja metsätalouden hyvinvointi on myös tärkeä huoltovarmuuskysymys.

– Suomen tulee olla muuttuvassa ja jopa epävakaassa maailmassa entistä omavaraisempi. Liiallinen yrityssektorin kuritus ei tue tätä tavoitetta. Jos tuonti syystä tai toisesta tökkii, meidän on jatkossakin pystyttävä ruokkimaan kansamme, kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varajäsen Ritva ”Kike” Elomaa toteaa.

– Perussuomalaiset kantavat syvää huolta ympäristöstämme. Siksi haluamme tehdä politiikkaa, jolla itse pystymme vaikuttamaan asioihin, kansanedustajat toteavat.

SUOMEN UUTISET