EU:n poliittinen johto ja valtavirtaiset taloustieteilijät ovat maalailleet Euroopan ylle kilpaa uhkakuvia, kun Italia sai vastikään uuden hallituksen, joka monin tavoin viittaa kintaalla EU:n poliittisen eliitin käskyvallalle, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen.

Immosen mukaan EU-eliitti on hätää kärsimässä, ja siksi se maalailee ilmoille monenlaisia uhkakuvia.

– Uhkakuvat talouden saralla voivat olla hyvin perusteltujakin, sillä onhan Italia talouden luvuin mitattuna kolmanneksi suurin euromaa. Silti näkisin suurimpana syynä uhkakuvien maalailuun sen, että Italian kansallismielisen hallituksen pelätään aiheuttavan monin tavoin kestämätöntä päänvaivaa EU-eliitille ja murentavan EU:n suosiota eurooppalaisten silmissä entisestään.

– EU-eliitti pelkää, että kansallista etua puolustava politiikka leviää Italiasta, Unkarista, Puolasta ja Itävallasta myös muihin jäsenmaihin, Immonen sanoo.

Kansallismielisyys kasvaa

Immosen mukaan on tärkeä ymmärtää, että kansallismielisyyden nousu Italiassa ja muissa jäsenmaissa ei ole kyseisten maiden kansalaisten ja niiden tahtoa toteuttavien kansallismielisten puolueiden vika, vaan EU:n, euroalueen ja niiden käskyvaltaa noudattavien kotimaisten päättäjien vika.

– EU ja EMU ovat pilanneet maineensa itse huonolla politiikalla. Eurooppalaiset ovat nähneet, miten heidän verorahansa käytetään tukipaketteihin ja miten EU:n ulkorajojen yli vyöryvä massamaahanmuutto tuhoaa heidän asuinympäristönsä. He ovat nähneet, miten EU:n komissio kävelee kansallisten päätöksentekoelinten yli ja määrää sanktioita maille, jotka yrittävät valvoa omia rajojaan ja ajaa kansallisia etujaan.

– Nämä asiat herättävät tavallisissa kansalaisissa oikeutettua huolta, johon EU-eliitti valtamedian avustuksella on reagoinut leimaamalla heidät rasisteiksi tai tietämättömiksi hölmöiksi, Immonen toteaa.

Nykypolitiikka jakaa Eurooppaa

Immonen ihmettelee, miten vielä tähänkään päivään mennessä EU-federalistit eivät ole osoittaneet pienintäkään kykyä itsekritiikkiin eikä pienintäkään halua pohtia, missä he itse ovat menneet harhaan.

– Sen sijaan he ovat soimanneet väärin äänestänyttä kansaa ja kansallismielisiä puolueita sekä laatineet suunnitelmia integraation syventämiseksi. He ovat jatkaneet samalla ylimielisyyden tiellä, joka on johtanut Euroopan unionin tähänastisen historiansa pahimpaan kriisiin.

– Erityisen vaarallista tämä ylimielisyys on siksi, että se vain syventää ristiriitoja Euroopan kansojen välillä ja tuhoaa mahdollisuudet aitoon yhteistyöhön, Immonen sanoo.

”Ajatus vahvasta Euroopasta ei ole huono”

Immosen mielestä ajatus vahvasta ja yhteen hiileen puhaltavasta Euroopasta ei suinkaan ole läpikotaisin huono.

– Euroopassa on kyse joukosta ihmisiä ja kansoja, jotka jakavat keskeisiltä osiltaan esimerkiksi yhteisen historian ja juuriltaan yhteisen kulttuuritradition. Eurooppalaisuus on omanlaisensa kulttuurimuoto, eräs ainutkertainen tapa elää ja olla olemassa. Euroopan historian merkittävät ilmiöt kuten kaupunkikulttuurin synty, feodalismi, uskonpuhdistus vastareaktioineen, löytöretket, valistus ja romantiikka, kansallisvaltioiden synty ja teollinen vallankumous ovat olleet koko mannerta ja kaikkia sen kansoja koskettavia asioita, Immonen toteaa.

Yhteiset kriisit yhdistävät kansoja

Kaikesta monimuotoisuudesta ja erimielisyyksistäkin huolimatta Euroopan kansoilla on Immosen mukaan myös yhteisiä poliittisia intressejä, jotka ovat viime aikoina vain korostuneet.

– Turvapaikanhakijakriisi, suurten valtioiden voimapolitiikka ja ekologinen kriisi ovat ongelmia, joiden ratkaisemiseen vaaditaan kaikkien Euroopan maiden yhteistyötä. Toivoisin Euroopassa toimittavan ennen kaikkea näissä asioissa yhteisessä rintamassa Euroopan kansojen etu edellä, Immonen sanoo.

EU-eliitti ymmärtänyt eurooppalaisuuden väärin

Immosen mukaan nykymuotoinen EU:n poliittinen johto on ymmärtänyt yhteisen eurooppalaisuuden idean tuhoisalla tavalla väärin.

– EU-eliitti uskoo, että jonkinlainen yleinen eurooppalaisuus hiljalleen liuentaa ja poistaa kansalliset identiteetit ja tekee kansallisvaltiot tarpeettomiksi. On päivänselvää, ettei tällaista abstraktia eurooppalaisuutta ole olemassa eikä voikaan olla. Ei ole olemassa ”pelkästään” eurooppalaista ihmistä, vaan jokainen eurooppalainen kuuluu myös johonkin kansakuntaan, Immonen sanoo.

– Tervehenkisen eurooppalaisen yhteisöllisyyden pitäisi suojella ja vaalia näitä kansakuntia ja kansallisia identiteettejä, ei suinkaan pyrkiä hävittämään niitä. Samalla tavoin kansallisvaltiokin rakentuu erilaisten paikallisten identiteettien päälle ja parhaassa tapauksessa toimii niitä suojaavana rakenteena.

Ihmiset puolustuskannalla

Immosen mukaan EU-federalistien suurin virhe on ollut kuvitelma, että nationalismi on Eurooppa-aatteen vihollinen.

– Kiintymys yhteiseen eurooppalaiseen perintöön olisi voinut kehittyä kansallisen yhteenkuuluvuuden tunteen rinnalle, samalla tavoin kuin paikallis- ja heimoidentiteetit ovat toimineet ja toimivat yhä kansallisvaltioiden perustana.

– Vallanhimossaan ja liittovaltiohaaveissaan EU-fanaatikot ovat viitanneet kintaalla nationalismin myönteisille voimille, kuten rakkaudelle kotiseutua, kulttuuria ja kanssaihmisiä kohtaan. He eivät kuitenkaan ole kyenneet hävittämään kansallistunnetta vaan ajaneet sen puolustuskannalle ja näin kylväneet vihan ja sekasorron siemenet. Siitä EU-eliitti saa syyttää vain itseään, Immonen sanoo.

SUOMEN UUTISET