Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen kirjoittaa Facebookissa, että Suomen hallituksen on ryhdyttävä torjumaan maahamme pesiytynyttä ääri-islamia Ranskan tavoin. Immosen mukaan ei saa olla niin, että päättäjät heräävät toimintaan vasta sen jälkeen, kun jotain äärimmäisen ikävää on jo tapahtunut.

Ranskan kansalliskokous, maan parlamentin alahuone, hyväksyi hiljattain lain, jonka tarkoitus on kitkeä ääri-islamilaista ajattelua. Jatkossa Ranskan valtio voi puuttua tiukemmin esimerkiksi ääri-islamilaisten yhteisöjen kokoontumiseen ja niiden ulkomailta saamaan rahoitukseen. Seuraavaksi laki etenee parlamentin ylähuoneen käsittelyyn. Kansalliskokouksen hyväksynnän jälkeen parlamentin ylähuone voi vielä tehdä muutoksia lakiin ennen sen lopullista voimaantuloa.

– Ranskan uuden lain mukaan ulkomaalainen vihapuhuja voidaan karkottaa maasta. Uusi laki antaa myös valtiolle enemmän valtaa uskonnollisten paikkojen sulkemiseen, jos niissä epäillään edistettävän vihamielisiä aatteita. Keinovalikoima kasvaa myös uskonnollisille yhteisöille suunnatun ulkomaisen rahan liikkumisen tarkemmassa kontrolloimisessa, kirjoittaa Olli Immonen.

– Uskonnollisten symbolien käyttökielto laajenee koskemaan julkisen sektorin työntekijöiden ohella myös yksityistettyjen julkisten palveluiden työntekijöitä. Täten esimerkiksi bussikuskit eivät saa jatkossa pukeutua hijabiin. Lisäksi lääkärit voivat jatkossa joutua jopa vankilaan niin sanotun ”neitsyystestin” suorittamisesta tytöille. Myös moniavioisuudesta ja pakkoavioliitoista rangaistaan aiempaa tiukemmin. Laissa on kaikkiaan 51 artiklaa.

Suomessa sadoilla ihmisillä terroristiyhteyksiä

Suomessa suojelupoliisi on arvioinut, että maassamme on satoja ihmisiä, joilla on jonkinlaisia terrorismikytköksiä. Tällä hetkellä Supo seuraa noin 390 henkilöä. Supon mukaan Suomessa esiintyy merkittävää terrorismin tukitoimintaa. Terrorismiyhteyksistä on tullut entistä suorempia ja vakavampia. Yhä suurempi osa seurannassa olevista kohdehenkilöistä on joko osallistunut aseelliseen konfliktiin, ilmaissut halua osallistua aseelliseen toimintaan tai saanut terroristista koulutusta.

– Keskeisiä terrorismin uhkaan ja kohdehenkilöiden lukumäärän kasvuun vaikuttavia tekijöitä ovat maahanmuuton lisäksi kotoperäisen radikalisoitumisen lisääntyminen sekä Syyrian ja Irakin konfliktin heijastevaikutukset Suomeen.

– Ääri-islamilaiset ryhmät ovat uhka Suomelle. Radikalisoituneiden henkilöiden määrä maassamme kasvaa ja ääri-islamistien aiheuttama terrorismin uhka on lisääntynyt. On mahdollista, että terroritekoja tullaan toteuttamaan uskonnollisten tai islamististen motiivien perusteella, Immonen varoittaa.

Ääri-islam kitkettävä maastamme juuriaan myöten

Immonen kysyy, onko todella niin, että Suomessa täytyy ensin tapahtua jotakin äärimmäisen ikävää ennen kuin päättäjät ja yhteiskunta heräävät toimimaan ääri-islamia vastaan. Immosen mielestä näin ei saa olla, vaan Suomessa on ryhdyttävä toimimaan etupainotteisesti ja ennaltaehkäisevästi.

– Suomessa on Ranskan tavoin kitkettävä ääri-islamilaista ajattelua ja toimintaa puuttumalla tiukemmin esimerkiksi ääri-islamilaisten yhteisöjen kokoontumiseen ja niiden ulkomailta saamaan rahoitukseen. Valtiolle on myös annettava enemmän valtaa moskeijoiden sulkemiseen, jos niissä epäillään edistettävän yhteiskunnallemme vihamielisiä aatteita.

– Islamilaisen ääriajattelun ja terrorismin uhkaa on ryhdyttävä torjumaan tehokkaasti laajentamalla keinovalikoimaa. Hallituksen on välttämätöntä uudistaa lainsäädäntöä siten, että se mahdollistaa ääri-islamin kitkemisen maastamme juuriaan myöten, Immonen vaatii.

Suomen Uutiset