Perussuomalaisten kansanedustajat, eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsenet Olli Immonen ja Rami Lehto jättivät tänään ympäristövaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.


Esityksessä enimmäisasumismenoja korotettaisiin elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti vuoden 2019 alusta. Lisäksi asumistuen tarkistamista tulojen muuttuessa koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.

– Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen ja sitominen elinkustannusindeksiin vuokraindeksin sijasta lisäävät toimeentulotukimenoja ja toimeentulon tarvetta. Yleiseen asumistukeen kohdistuvat säästötoimenpiteet ovat ongelmallisia, sillä ne kohdistuvat pienituloisimpaan väestönosaan, Immonen toteaa.

– Lisäksi tuomme vastalauseessamme esiin, että asumisen kustannukset eivät saa olla esteenä työnteolle tai työnteon perässä liikkumiselle. On myös tärkeää, että jatkossa varmistetaan se, että asumiskustannukset sekä vuokra- että omistusasujille mahdollisia erityisryhmiä unohtamatta, pysyvät kohtuullisina, toteaa Lehto.

Kehityssuuntaus on huono

Nyt tehtävät muutokset hallituksen toimesta eivät vastaa perussuomalaisten käsitystä hyvästä ja kohtuuhintaisesta asumisesta, varsinkaan kun yleistä asumistukea on jo leikattu kahtena edellisenä vuonna. Kun tähän lisätään yleinen asumismenojen nousu sekä vuokratasojen prosentuaaliset korotukset etenkin vapaarahoitteisilla vuokramarkkinoilla, on kehityssuuntaus huono, kansanedustajat toteavat vastalauseessaan.

– Enimmäisasumismenojen sitominen kiinteästi elinkustannusindeksiin vuokraindeksin sijasta vaikuttaa negatiivisesti kaikkien asumistukea saavien henkilöiden tukeen pidemmällä aikavälillä. Perussuomalaiset eivät voi olla tukemassa tällaista yhteiskunnan kehitystä, painottaa Immonen.

– Monilla vuokralla asuvista henkilöistä ei edes ole tosiasiallista mahdollisuutta muuttaa edullisempaan vuokra-asuntoon, kun sellaisia ei ainakaan pääkaupunkiseudulla ole tarjolla, Lehto muistuttaa.

Perussuomalaiset esittivät ympäristövaliokunnassa hallituksen lakiehdotuksen hylkäämistä.

SUOMEN UUTISET