Perussuomalaisten kansanedustajat Olli Immonen ja Mauri Peltokangas jättivät tänään ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa he vaativat hallitukselta toimenpiteitä rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Kansanedustajien mukaan erityisesti Ruotsin tilanne on muuttunut äärimmäisen huolestuttavaksi hallitsemattoman maahanmuuton seurauksena: autojen polttamisia, ampumistapauksia, räjäyttelyitä ja kärjistynyttä jengirikollisuutta.

– Ruotsalaiset tiedotusvälineet kertovat viikoittain jengirikollisten välienselvittelyistä ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvästä väkivallasta. Viime vuonna Ruotsissa oli 306 ampumatapausta, joissa kuoli 45 ihmistä. Tänä vuonna kansallinen pommiryhmä on hälytetty paikalle jo yli sadassa räjähdyksessä, kun viime vuonna luku oli tähän aikaan 39. Tämän rikollisuuden hivuttautuminen Suomeen on torjuttava, Immonen ja Peltokangas toteavat tiedotteessa.

Ruotsissa on 22 poliisin erityisen ongelmalliseksi luokittelemaa aluetta, joissa on jatkuvaa julkisilla paikoilla tapahtuvaa väkivaltaa ja avointa huumekauppaa. Lisäksi poliisi on luokitellut 38 aluetta haavoittuviksi ja 10 aluetta riskialueiksi koko Ruotsissa. Poliisit kohtaavat usein uhkailua ja väkivaltaa, ja poliisin on hyvin vaikea suorittaa tehtäviään näillä alueilla. Ruotsin Poliisijärjestön tekemän tuoreen kyselyn mukaan peräti yli puolet poliiseista katsoi, että poliisin kohtaamasta väkivallasta on tullut törkeämpää viime vuosina.

Tilannekatsaus rajat ylittävästä rikollisuudesta huolestuttava

Tämän vuoden lokakuun lopussa Suomen keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, tulli ja rajavartiolaitos julkaisivat Suomen valtionjohdolle PTR-tilannekatsauksen rajat ylittävästä rikollisuudesta.

Tilannekatsauksesta käy ilmi, että vapaan liikkuvuuden ja hallitsemattoman maahanmuuton mukanaan tuoma rikollisuus koettelee Suomea monin tavoin.

– Maahamme on muutaman vuoden aikana tullut yhä enemmän uusia kansainvälisesti toimivia rikollisryhmiä, jotka ovat suurelta osin rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta. Uusien jengien joukossa on sotilaallisissa tehtävissä kokemusta hankkineita rikollisryhmiä, joiden taktinen ja väkivaltakapasiteetti on merkittävä, Immonen sanoo.

Tilannekatsauksen mukaan Suomessa on tapahtumassa samansuuntainen kehitys jengien suhteen kuin useissa muissa Euroopan maissa. Suurten kansainvälisten jengien rinnalle syntyy ja leviää uusia, omia tunnuksia kantavia jengejä.

– Afrikkalaisrikollisia on toiminut Suomessa pitkään etenkin huumausainekaupassa. Meillä on myös nigerialaisrikollisuutta, johon kuuluu ihmiskauppaa, suurimittaista huumausainerikollisuutta ja nettipetosrikollisuutta. Länsi-Balkanin maista tulleilla rikollisilla on merkittävä jalansija Suomessa. Ulkomaalaisten liikkuvien rikollisryhmien tekemät omaisuusrikokset ovat yleistyneet Suomessa. Kriisialueilta tulevan väkivaltaan tottuneen rikollisaineksen ansiosta rikollisuus voi saada entistä aggressiivisempia muotoja, Peltokangas toteaa.

Rajat ylittävää huumausainerikollisuutta

Pohjoinen maareitti on meriyhteyksien ohella liikkuville rikollisille tärkeä kulkuväylä.

Huumausaineita salakuljetetaan Suomeen pääosin läntisestä Euroopasta ja Baltiasta. Pohjoinen salakuljetusreitti maitse Ruotsista Suomeen on vakiinnuttanut asemansa. Ruotsin rooli Suomeen suuntautuvan huumausainekaupan tukialueena on vahvistunut.

– Romanialaisrikolliset ovat saavuttaneet merkittävän aseman huumelääkevalmisteiden markkinoilla Suomessa ja heiltä on kuluvanakin vuonna saatu takavarikkoon erittäin suuria määriä kyseisiä lääkkeitä. Toiminta on hyvin järjestäytynyttä, Immonen toteaa.

Ihmiskauppa kasvava ongelma

Suomeen uhkaa tilannekatsauksen mukaan vakiintua myös laajamittainen ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö. Viranomaisten tietoon tulleiden ihmiskaupparikosten määrä on noussut vuodesta 2015. Työperäinen hyväksikäyttö on kasvava ongelma Suomessa.

– Kyseisen nykyaikaisen orjuuden piiriin kuuluvat myös pakkoavioliittojen kaltaiset orjuuttamisen muodot. Tällaisten tapausten uhka on Suomessakin kasvussa. Pimeän työvoiman kysyntä vaikuttaa merkittävästi siihen, suuntautuuko alueelle laitonta maahantuloa ja oleskellaanko siellä laittomasti. Kun pimeän työn markkinoita torjutaan tehokkaasti, myöskään laitonta oleskelua ei esiinny, Peltokangas toteaa.

– Rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tarvitaan kohdistettua ennalta estävää toimintaa. Hallituksen on ryhdyttävä pikaisesti toimenpiteisiin rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tiukantamalla Suomen maahanmuuttopolitiikkaa sekä aloittamalla esimerkiksi Suomen sisärajojen tarkastukset ja rajavalvonnan tehostaminen myös lentokentillä, kansanedustajat toteavat.

SUOMEN UUTISET