Maahanmuuttajien muodostamien rikollisklaanien toiminta on tutkimuksen mukaan saksalaisten suurin turvallisuuteen liittyvä huolenaihe. Myös turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tekemät rikokset herättävät paljon pelkoa. Kansalaisten turvattomuuden tunne kasvaa, vaikka poliisin viralliset rikostilastot näyttävät, että rikosten määrä on ennätysmäisen alhaalla.

Peräti 78 prosenttia saksalaisista on sitä mieltä, maahanmuuttajataustaiset rikollisklaanit ovat merkittävä ongelma Saksassa. Kaksi kolmasosaa vastaajista sanoo, että valtio ei tee tarpeeksi torjuakseen klaanirikollisuutta.

Saksalaisten enemmistöä huolettaa rikollisuuden ja väkivallan lisääntyminen yleisesti (67 %) sekä ääriliikkeet (65 %), kertoo Focus-lehti. Pakolaisten tekemät rikokset huolestuttavat 54 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä huolestuttavana pidetään äärioikeiston väkivaltaa (52 %) ja yleisesti terroritekoja tekijästä riippumatta (50 %).

Lain koura ei enää ulotu kaikkialle

Tammikuussa 2020 toteutetun kyselytutkimuksen mukaan peräti 70 prosenttia saksalaisista kokee, että maassa on alueita, jotka ovat maan lakien ulkopuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyissä yhteiskunnan osissa tai tietyillä asuinalueilla ei enää tunnusteta Saksan lain voimassaoloa, eikä valtiokaan enää yritä ylläpitää lakia ja järjestystä noilla alueilla.

Kyselyn suorittaneen tutkimuslaitoksen johtaja selittää ilmiötä sillä, että ihmiset suhtautuvat muutokseen tunneperäisesti.

– Kansalaisten asenteet osoittavat usein kriittisempää suhtautumista kuin viralliset rikostilastot, tutkimuslaitoksen johtaja Renate Köcher kertoo Focus-lehdelle. Kyse on siitä, että yksittäiset rikokset ja tietyt rikostyypit vaikuttavat ihmisiin erityisen voimakkaasti.

Rikostilastot kertovat toista kuin ihmisten kokemukset

Rikosten määrä poliisin virallisissa rikostilastoissa on ennätysmäisen alhaalla. Yhtä vähän rikoksia kirjattiin viimeksi vuonna 1992. Siitä huolimatta tietyn tyyppisen rikollisuuden kasvu huolestuttaa kansalaisia.

Saksan tilanne muistuttaa Suomea, jossa ihmisille kerrotaan, että ”Suomi on maailman turvallisin maa ja Helsinki turvallisin pääkaupunki”, mutta kansalaiset kokevat silti itsensä turvattomiksi. Erityisesti ylikomisario Jari Taponen on useasti muistuttanut, että väkivaltarikosten määrä Suomessa on vähentynyt ja että Pohjoismaat ovat yleisesti aika rauhallisia maita.

Focus-lehti muistuttaa, että Saksan keskusrikospoliisin johtaja Holger Münch varoitti jo aiemmin, että ihmisten pelon tunteita ei pidä mitätöidä.

– Tunteet ovat myös tosiasioita, keskusrikospoliisin Holger Münch sanoi.

– Ihmisten pelko rikollisuutta kohtaan tulee ottaa vakavasti.

Klaanirikollisuus keskittyy tietyille alueille

Maahanmuuttajataustaisten rikollisklaanien toiminta keskittyy tietyille alueille, kuten Berliiniin ja muihin suurkaupunkeihin. Se, että monet saksalaiset kaikkialla maassa kokevat pelkoa näitä rikollisklaaneja kohtaan johtunee klaanien aggressiivisesta käyttäytymisestä ja valmiudesta käyttää väkivaltaa.

Kuten Suomen Uutiset kertoi marraskuussa, monet näistä maahanmuuttajataustaisten sukujen muodostamista rikollisklaaneista ovat saaneet toimia Saksassa jo vuosikymmenien ajan, ilman että viranomaiset olisivat uskaltaneet puuttua asiaan riittävän kovin ottein. Klaanit ovat muodostaneet ympärilleen alakulttuurin, jossa pätevät niiden omat lait ja Saksan lakia tai poliisia ei kunnioiteta.

SUOMEN UUTISET