Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on jättänyt tänään hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän peräänkuuluttaa kansankapitalismin ja suomalaisen omistajuuden edistämisestä Suomessa.

Hän kysyy, aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin, joilla mahdollistettaisiin nykyistä paremmin kansankapitalismin toteutuminen suomalaisessa yhteiskunnassa, ja mitkä ovat hallituksen keinot vahvistaa suomalaista omistajuutta.

Kansankapitalismia Suomeen

Immosen mukaan sote-uudistuksen seurauksena on vaarana, että monikansalliset suuryritykset valtaavat entistä vahvemmin suomalaiset terveysmarkkinat. Hänen mielestään viimeistään nyt Suomessa olisi syytä ryhtyä aktiivisemmin pohtimaan, miten kansankapitalismia ja suomalaista omistajuutta voitaisiin edistää nykyistä paremmin.

– Kansankapitalismin edistäminen on keino lisätä suomalaista omistajuutta ja hajauttaa omistajuutta laajalle kansan keskuuteen. Se on keino turvata markkinoiden toiminta mahdollisimman laajapohjaisella tuotannontekijöiden omistuksella. Kansankapitalismilla voidaan vähentää omistajuuden keskittymistä valtiolle tai yksityisille suuromistajille.

– Näin voidaan ehkäistä julkisten tai yksityisten monopolien sekä niistä aiheutuvien ongelmien, kuten epätasa-arvon, syntymistä. Omistajuuden julkinen ja yksityinen keskittyminen aiheuttaa omaisuudettomien ja vähempiosaisten väestöryhmän kasvamisen, joka puolestaan ruokkii luokkaristiriitoja, kansan sisäistä kahtiajakoa ja muita yhteiskunnallisia ongelmia, Immonen perustelee.

Omistajuutta pois ulkomaalaisilta

Kansankapitalismi tarkoittaa järjestelmää, jossa mahdollisimman monella yksittäisellä kansalaisella on mahdollisuus omistaa yritysten osakkeita. Sen myötä myös suomalainen keskiluokka pääsee paremmin tuotannontekijöiden omistajiksi ja hyötymään kapitalismista ja markkinataloudesta.

– Suomessa on alle 800 000 suoraa osakesijoittajaa, ja määrä on pysynyt samana vuosikymmenet. Myös osakesalkkujen koko on pieni, keskimäärin vain muutamia tuhansia euroja. Helsingin pörssin osakkeiden markkina-arvosta yksityishenkilöt omistavat vain muutaman prosentin. Ulkomaalaisten sijoittajien omistajuus on suurinta, sillä heidän hallussaan on Helsingin pörssin osakkeista yli puolet.

– Suomessa tulisi pyrkiä siihen, että omistajuus keskittyisi vahvemmin suomalaisten veronmaksajien käsiin, eikä ulkomaalaisten, jotka pahimmassa tapauksessa eivät jätä edes verojalanjälkeään Suomeen, Immonen toteaa.

Paremmat olosuhteet pk-yrittäjyydelle

Immosen mukaan kansakapitalismilla sekä sijoitustoiminnan ja omistajuuden edellytysten parantamisella Suomeen voitaisiin luoda myös paremmat olosuhteet kotimaiselle pk-yrittäjyydelle.

– Kansalaisille tulisi pyrkiä luomaan paremmat mahdollisuudet ylläpitää itsensä ja perheensä hyvinvointia omaan pääomaansa tukeutuen. Kansalaisille tulisi taata paremmat mahdollisuudet luoda oma varallisuutensa ilman riippuvuutta yksityisistä suuromistajista tai valtiosta.

SUOMEN UUTISET