Eduskunnassa käsiteltiin tänään tiedustelulainsäädännön uudistamista lähetekeskustelussa. Perussuomalaisten kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan varajäsen Olli Immonen pitää erityisen tärkeänä, että lakia uudistaessa kansalaisten yksityisyydensuoja huomioidaan, jotta kansalaisten luottamus viranomaisiin voi säilyä myös jatkossa.

– Suomen on ehdottoman tärkeä vastata nykyajan turvallisuusuhkiin, kuten terrorismiin ja kansainväliseen rikollisuuteen. Tiedustelulainsäädäntöä on uudistettava, mutta yksityisyydensuoja on turvattava, Immonen toteaa.

Kansalaiskeskustelulle taattava aikaa

Tiedustelulainsäädäntöä halutaan poikkeuksellisesti käsitellä kiireellisenä, vaikka ylimmät laillisuusvalvojat ovat huomauttaneet, etteivät kiireellisyyden edellytykset ole riittäviä. Lain käsittely kiireellisenä edellyttää perustuslain muutosta, ja siitä huolimatta se aikaistuisi vain noin vuodella.

Perussuomalaiset edellyttävätkin harkintaa arvioitaessa lain kiireellisyyttä, jotta myös kansalaiskeskustelulle taattaisiin riittävä aika.

Turvapaikkapoliittinen ohjelma käyttöön

Perussuomalaiset ilmaisivat lähetekeskustelussa huolensa myös kansalaisten turvallisuudesta, sillä he katsovat, ettei tiedustelu yksinään riitä suojelemaan suomalaisia kansainväliseltä rikollisuudelta ja terrorismilta.

– Hallituksen tulisi vihdoin toteuttaa 80-kohtainen turvapaikkapoliittinen ohjelmansa, jolla olennaisesti ehkäistäisiin selkeitä turvallisuusriskejä, Immonen vaatii.

SUOMEN UUTISET