Perussuomalaiset suhtautuvat tiedustelulakien uudistamiseen myönteisesti.

– Pidämme tarpeellisena, että lainsäädäntö saatetaan vastaamaan Suomen turvallisuustilanteeseen kohdistuvia muutoksia. Terrorismi ja muu kansainvälinen rikollisuus, sekä kyberturvallisuusuhat ovat tulleet osaksi yhteiskuntaamme, sanoo perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron tänään eduskunnassa pitänyt kansanedustaja Juho Eerola.

– Lait lisäävät sekä sotilastiedustelun, että suojelupoliisin vakoiluvaltuuksia, mutta on muistettava, että kansainvälistä rikollisuutta voidaan torjua myös konkreettisimmilla keinoilla. Tiedustelulain toteuttamisessa on yksityisyyden suoja asianmukaisesti huomioitava, jotta sekä Suomen kansalaisten, että yritysten luottamus voidaan säilyttää.

Harkintaa lakipaketin kiireellisyyttä arvioitaessa

Tiedustelulakipakettiin liittyy poikkeuksellinen menettely eli kiireelliseksi julistaminen, jota ei ole käytetty kertaakaan nykyisen perustuslain aikana. Oikeusministeri on arvioinut, että kriteerit menettelyyn täyttyvät, vaikka ylimpien laillisuusvalvojien mielestä perustelut kiireellisyyden edellytyksistä ovat osin riittämättömiä.

– Lain säätäminen suunnitellussa muodossa edellyttäisi perustuslain muutosta. Tämä vaatii laajaa ymmärrystä ja hyväksyntää eli ensisijaisesti 5/6 määräenemmistön ja sen jälkeen vielä 2/3 määräenemmistön. Näin raskasta menettelyä käyttämällä tiedustelulain voimaantulo aikaistuisi vain noin vuodella, Eerola toteaa.

Yleensä perustuslakimuutokset tehdään kahden eduskunnan aikana.

– Jos kynnys perustuslain muuttamiseen madaltuu, sen asema yhteiskunnassa voi rapautua ja toimia jatkossa ennakkotapauksena muun lainsäädännön voimaan saattamiselle. Perussuomalaiset edellyttävät harkintaa lakipaketin kiireellisyyttä arvioitaessa.

Aiemminkin ongelmia perustuslain kanssa

Poikkeukselliseen järjestelyyn liittyy myös valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. Perustuslaki määrää alemman asteisten säädösten tuottamistavan ja sitoo niiden sisältöä.

– Jos perustuslakia muutetaan sen vuoksi, että tämä lakipaketti voidaan julistaa kiireelliseksi, tarkoittaa se, että perustuslain sisältöön kosketaan alemman asteisilla säädöksillä. Säädösten velvoittavuuteen liittyy rajoituksia, sillä ristiriitatilanteessa alemman asteinen säädös pitäisi sivuuttaa.

– Hallituksella on aiemminkin ollut ongelmia perustuslain kanssa sote- ja maakuntauudistuksen parissa. Perussuomalaiset ovat huolissaan antaako hallituksen poliittinen valmistelu riittävää painoarvoa maamme johtaville lainsäädäntöasiantuntijoille ja valtiosääntötutkijoille, Eerola huomauttaa.

Perustuslain muuttamisen sijasta voitaisiin perussuomalaisten mielestä mahdollisesti käyttää määräaikaista poikkeusta perustuslaista.

– Silloin ristiriitaisuudet perustuslain kanssa vaatisivat jatkossakin 5/6 määräenemmistön, joka tarkoittaisi, että yksityisyydensuojaan kohdistuvat haasteet voitaisiin asianmukaisesti huomioida. Tämä on ensiarvoisen tärkeää siviilitiedustelulain uudistamisen kohdalla, joka puuttuu perustuslain 10. pykälän yksityisyydensuojaan, Eerola sanoo.

Pelkkä tiedustelu riittämätöntä terrorismia vastaan

Perussuomalaiset huomattavat, että tiedustelu yksin on kuitenkin riittämätöntä kansalaisten suojelemiseksi kansainväliseltä rikollisuudelta.

– Esimerkiksi terrorismia voitaisiin tehokkaammin torjua, jos hallitus toteuttaisi oman 80-kohtaisen turvapaikkapoliittisen ohjelmansa. Tämän ohjelman toteuttaminen voisi avata väyliä tiedustelulainsäädännön asianmukaiselle toteuttamiselle, aikataululle ja yhteistyölle. Pohjoismaista ja muualtakin Euroopasta löytyy paljon hyviä esimerkkejä.

Kansalaiskeskustelulle annettava aikaa

Ehdotetut muutokset vaikuttaisivat olennaisesti kansalaisten perusoikeuksiin.

– Myös kansalaiskeskustelulle tulisi näin keskeisessä uudistuksessa varata riittävästi aikaa, jotta voidaan vakuuttua siitä, että ne ovat tarkoituksenmukaisia myös pienen ihmisen näkökulmasta. Pienen ihmisen näkökulmasta on ihmetyttänyt, ja tiedusteluun liittyen, että niin kutsuttua Tiitisen listaa ei anneta edes tutkimuskäyttöön.

– Jos mikä tahansa Itä-Euroopan maa piilottelisi KGB- tai Stasi-arkistojaan tuolla tavalla ja kieltäytyisi käsittelemästä menneisyyttään, suomalainen media jo ulisisi, että ei ole kypsä demokratia kyseessä. Nyt tämän tiedustelutiedon piilottelua ei lehdistö pahoittele, sillä sille lienee jo vuodettu, ilman rangaistusten pelkoa, kaikkien maamme oikeamielisten ja hyvien poliitikkojen nimet, jotka tuolta listalta löytyvät, Eerola lataa.

SUOMEN UUTISET