Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila jätti perjantai-iltapäivällä toimenpidealoitteen eduskunnalle. Hän ehdottaa, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin poliisin virkapuvusta annetun asetuksen muuttamiseksi siten, että poliisihenkilö voi niin halutessaan käyttää virkapukineessaan Suomen lippua vasemmassa hihassaan myös kotimaassa toimiessaan tai Poliisin Tuki ry:n Thin Blue Line -merkkiä.

Osa poliiseista on pitänyt Suomen lippua vaatetuksessaan, vaikka nykyinen sisäministeriön asetus sallii lipun käyttämisen vain kansainvälisissä tehtävissä toimiville poliiseille.

– Suomen lipun ei voida katsoa vaarantavan poliisin puolueettomuutta yhteiskuntajärjestyksen ylläpitäjänä ja siksi ei ole perusteltua syytä estää lipun käyttämistä myös kotimaassa toimivilta poliiseilta, heidän näin tahtoessaan, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila.

– Suomalaiset nähdään ulkomailla yleisesti luotettavina ihmisinä. Onkin sopivaa, että kansainvälistyneessä Suomessa virkatyössä olevat poliisit ovat halunneet korostaa tätä laittamalla vielä Suomen lipun hihaansa.

Tukea työssä haavoittuneille

Poliisihallitus on jo pitkään halunnut Suomen lipun osaksi poliisin kenttävaatetusta. Sisäministeriö on selvittänyt asiaa, mutta asetukseen ei ole tehty muutoksia kotimaan käytön mahdollistamiseksi.

– Samassa yhteydessä tulee mahdollistaa myös Poliisin Tuki ry:n Thin Blue Line – merkin käyttö. Merkillä on poliisihenkilöille suuri symbolinen merkitys, koska samalla on voitua tukea virkatehtävissä menehtyneitä ja haavoittuneita poliiseja, Junnila perustelee.

Merkissä Suomen lipun siniristin yli kulkee vaakasuorassa sininen viiva. Osa poliiseista käyttää merkkejä, vaikka ne ovat nykyisen asetuksen vastaisia. Merkkejä myydään töissään vammautuneiden poliisien tukemiseksi.

SUOMEN UUTISET