Eilen keskiviikkona uutisoitiin oikeusasiamiehen Oulun poliisilaitokselle antamasta kehotuksesta, jossa todettiin lapsiin kohdistuvien rikosten esitutkinnan viivästyneen kohtuuttomasti. Lain mukaan esitutkinta on suoritettava kiireellisesti, kun uhrina on lapsi. Syyksi esitutkinnan viivästymiseen ilmoitettiin priorisoinnissa epäonnistuminen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula vaatii tapauksen johdosta hallitukselta laajempaa selvitystä siitä, tapahtuuko vastaavanlaista myös muualla Suomessa. Simula jätti asiasta hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän peräänkuuluttaa poliisin tehtävien ja resurssien priorisoinnin ongelmakohtiin puuttumista.

– Tilanne on tällä hetkellä kestämätön. Poliisin resurssit ovat aivan liian alhaiset, ja vääränlainen priorisointi johtaa tämänkaltaisiin epäkohtiin. Hallituksen pitää nyt välittömästi ryhtyä toimiin, jotta edes nykyresurssit priorisoitaisiin oikein. Poliisin tulee keskittyä todelliseen tarpeeseen eikä esimerkiksi vihapuhekyttäykseen, Simula sanoo.

Vakavia rikoksia jää selvittämättä

Simula muistuttaa, että keskusrikospoliisilla on läpikäymättä noin 2 000 vihjettä, jotka koskevat epäilyjä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, minkä lisäksi yhä useammat jopa henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset jäävät niin ikään selvittämättä.

– Suomalaisten luottamus poliisiin ja koko oikeusjärjestelmään uhkaa tällä menolla rapautua. Mielestäni rikosten selvittämiseen sekä esimerkiksi kenttäpartioiden määrän kasvattamiseen pitäisi nyt panostaa ja sillä tavoin tehtävien priorisointia parantaa, hän toteaa.

SUOMEN UUTISET