Tartuntatautilain tilapäisen muutoksen mukaan hoitajilta ja muilta sosiaali- ja terveysalan työntekijöiltä edellytetään koronarokotusta, jos he ovat työssään lähikontaktissa vanhusten ja muiden koronan riskiryhmiin kuuluvien kanssa. Lakimuutos tuli voimaan helmikuun alussa.

Lakimuutoksen mukaan hoitajaa tai muuta sotealan työntekijää, jolla ei ole rokotuksen tai sairastetun taudin antamaa suojaa covid-19-tautia koronatautia vastaan ei voida käyttää sellaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, joissa hoidetaan koronataudin vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita ja potilaita. Poikkeuksen muodostaa ainoastaan tilanne, jossa muita työntekijöitä ei ole käytettävissä.

Jos työnantajalla ei ole tarjota rokottamattomalle työntekijälle muuta työtä, työntekijän palkanmaksu keskeytyy, mutta työsopimus jää voimaan.

Palkattava jäävät ihmeissään

Osa työntekijöistä on ilmoittanut, että he eivät aio ottaa rokotetta. Helmikuun kuluessa selviää, kuinka paljon rokottamattomia sote-ammattilaisia on jäämässä pois potilas- ja asiakastyöstä.

– Sosiaali- ja terveydenhoitoalan henkilö, jonka palkanmaksu lakkaa mutta työsuhde on edelleen voimassa, joutuu epäselvään työoikeudelliseen asemaan. Tilanne on herättänyt palkatta jäävien työntekijöiden keskuudessa huolta ja lukuisia kysymyksiä, perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso kertoo.

Saanko palkkaa sairauden aikana?

Juuson mukaan on jäänyt epäselväksi, minkälaisella varoitusajalla työnantaja voi kutsua työntekijän takaisin työhön, jos selviää että työtehtäviin ei ole saatavissa rokotettua henkilökuntaa.

– Jos työntekijä on mennyt toisaalle työhön palkanmaksun lakattua ja työnantaja pyytää häntä palaamaan entiseen työhön, voiko työntekijä kieltäytyä paluusta saamatta sanktiota tai irtisanomisilmoitusta, koska välitön lähtö toisesta työstä voi olla sopimussyiden taikka muiden syiden vuoksi mahdotonta?

– Entä jos työntekijä sairastuu palkanmaksun lakattua siten, että normaalisti työsuhteessa saisi palkallista sairaslomaa? Onko työnantaja silloin velvollinen maksamaan sairausloma-ajan palkkaa, koska työntekijä on työsuhteessa työnantajaan, vaikka työnantaja ei maksa palkkaa? Juuso kysyy.

Lomakertymä palkattomalta ajalta

Myös lomakertymästä on epäselvyyttä. Jos työntekijä ei saa palkkaa, menettääkö hän palkattoman ajan osalta myös lomakertymänsä seuraavalta vuodelta.

– Entä karttuvatko ikälisät siltä ajalta, kun työntekijä on työsuhteessa, mutta hän ei saa mennä töihin ja hänelle ei makseta palkkaa?

– Palkatta jäävät sotealan työntekijät tarvitsevat vastauksen näihin kysymyksiin. Olen tehnyt ministerille kirjallisen kysymyksen palkatta jäävän työntekijän työoikeudellisesta asemasta, Juuso kertoo.

SUOMEN UUTISET