Potilasvahingot ovat nousseet viime aikoina runsaasti julkiseen keskusteluun. Jokainen potilasvahinko ja hoitovirhe on liikaa, luo kärsimystä ja kustannuksia, sekä heikentää luotettavuutta suomalaisen terveydenhuollon palveluihin. Tilanne on kestämätön ja vaatii välittömiä toimenpiteitä. Potilasvahingot on saatava laskuun, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii.

Potilasvahingoksi mielletään vahinko, josta potilas lähtee itse valittamaan hoidossaan tapahtuneesta virheestä ja saa siitä myös mahdollisesti korvauksia. On olemassa myös sellaisia potilasvahinkoja ja hoitovirheitä, joissa potilas ei voi itse enää olla hakemassa oikeutta itselleen. Tällaisia tapahtuu esimerkiksi saattohoidossa.

– Näistä vahingoista puhutaan hyvin harvoin julkisuudessa saati sitten lähdetään omaisen tai läheisen voimin valittamaan. Tapahtumat hyväksytään hiljaisesti, sillä prosessit lähteä valittamaan tai nostamaan epäkohtia esiin näissä tilanteissa ovat omaisille ja läheisille erityisen raskaita. Myös potilaan ääni on vaiennut, eikä hän voi enää hakea oikeutta itselleen, Juvonen muistuttaa.

– Hyvän ja laadukkaan saattohoidon järjestäminen Suomessa on nostettava keskiöön myös potilasvahinkoihin ja hoitovirheisiin liittyvissä keskusteluissa. Potilaan saattohoidossa tapahtuneet viivytykset, puutteet ja heikkoudet ovat potilasvahinkoja ja hoitovirheitä. Ne ovat itseasiassa potilasvahingoista niitä pahimpia ja syvimpiä. On hyvin surullista, että niiden vahinkojen todistajaksi jää usein kuitenkin vain omainen ja läheinen. Epäonnistunut saattohoito päätyy harvoin ilmoituksen tasolle.

Suomeen säädettävä saattohoitolaki

Eduskunnassa käsiteltiin juuri eutanasiaa puolustavaa kansalaisaloitetta, jonka myötä eduskunta hyväksyi lausuman, jolla korostetaan saattohoitolainsäädännön selvittämisen tarvetta.

– Olen tehnyt myös lakialoitteen sekä lukuisia kirjallisia kysymyksiä liittyen saattohoidon kehittämiseen. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiini lain tarpeellisuudesta ovat toistuvasti olleet ministeriöstä pidättyväisiä. En voi mitenkään ymmärtää saati hyväksyä ajattelua, jossa pelkällä informatiivisesti ohjauksella tai suosituksilla kuvitellaan laitettavan suomalainen saattohoito kuntoon. Ajattelu on ontuvaa ja loukkaa saattohoidossa olevan potilaan oikeuksia, Juvonen sanoo.

– Pidän ehdottomana sitä, että Suomeen säädetään saattohoitolaki. Vain sen myötä voimme turvata hyvän hoidon saattohoitopotilaalle valtakunnallisesti, voimme ennaltaehkäistä potilaan kärsimystä ja saattohoidossa tapahtuvia hoitovirheitä.

SUOMEN UUTISET