Hoitajaliitot Super ja Tehy aloittavat kahden viikon vuoronvaihtokiellon maanantaina. Liitot vastustavat hallituksen esityksiä irtisanomislakiin.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen ymmärtää täysin liittojen kannan ja vetoaa, että hallitus vetäisi pois irtisanomislain aiotut muutokset.

– Nyt kaivataan ymmärrystä ja yhteiskuntarauhaa. Hallitukselta olisi erittäin viisasta, jos se vetäisi pois irtisanomislain muutoksen. Hoitoala on suuren murroksen edessä muun muassa sote-uudistuksen myötä eikä tällainen eripura ole omiaan luomaan yhteishenkeä tulevaisuudessakaan.

– Vanhusten pitkäaikaishoivapaikkojen lakkauttaminen on johtanut tilanteisiin, jossa ikääntyneelle hoitoalan työntekijälle tarjotaan työn jatkoa esimerkiksi kotihoidossa, vaikka hoitoalan ihmiset tietävät, että siellä ei tahdo nuorempikaan jaksaa. Onko ikääntyneelle hoitajalle vielä tulevaisuudessa töitä? Juvonen kysyy.

Lisää pätkätöitä ja määräaikaisia työsopimuksia?

Juvonen toivoo, että liitot nostaisivat keskusteluissa esille myös hoitoalan työntekijöiden tulevaisuuden hallituksen ajaman sote-uudistuksen myötä. Pelkona on lisääntyvät pätkätyöt ja määräaikaiset työsopimukset. Juvonen kysyy myös, tuoko sote-henkilöstön siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen heille irtisanomissuojaa.

– Kun sote-kentälle syntyy täysin uusia rakenteita, on syytä kysyä, miten henkilöstön riittävyys ja osaaminen turvataan. Säästöjä ei saa hakea kelpoisuusehtoja heikentämällä. Pidän erittäin moitittavana sitä, että esimerkiksi ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen hoitajamitoitusta koskevat maininnat on kirjoitettu liian laajasti ja avarasti.