Koronavirusinfektio on ihmisen terveydentilan kokonaisvaltaisesti romahduttava sairaus ja se iskee erityisen kovalla kädellä riskiryhmiin. Epidemiaan on jo valitettavasti menehtynyt monia vanhuksia eri hoivakodeissa ympäri Suomen.

Kun hoitoa ei ole ja parantuminen viruksesta ei onnistu, on edessä usein hyvinkin nopea päätös saattohoidon aloittamisesta potilaalle. Saattohoitoon, johon kuuluu myös palliatiivinen eli kivun hoito, tulisi olla kaikissa hoivakodeissa kaikkialla Suomessa vahvat ja osaavat valmiudet. Onko vanhustenhoivassa tällä hetkellä tähän mahdollisuudet?

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on jättänyt hallitukselle vastattavaksi asiasta kirjallisen kysymyksen.

Omaiset jäävät ulkopuolelle

Kysymyksessä kysytään, millaiset valmiudet vanhustenhoidon yksiköillä on toteuttaa koronavirusinfektioon sairastuneen vanhuksen saattohoitoa ja palliatiivista hoitoa, miten yksiköitä on ohjeistettu toimimaan näissä tilanteissa ja miten vanhusten omaiset kyetään huomioimaan koronakriisin keskellä.

– Näissä poikkeuksellisissa oloissa, kun omaiset eivät voi vierailla hoivayksiköissä, tulisi aivan erityisesti huolehtia siitä, että sekä asukkaiden ja omaisten turvallisuuden tunne säilyy ja he voivat luottaa siihen, että kaikki tarvittava apu ja hoito on tarvittaessa saatavilla.

– Koronaviruspotilaan kohdalla potilaan omaiset jäävät tällä hetkellä ulkopuolelle jo fyysisesti. On lohdutonta ajatella, että sairastunut vanhus ei voi tavata läheisiään. Myös mahdollinen saattohoitopäätös tulee saattaa omaisten tietoon, Juvonen sanoo.

Erikoissairaanhoidon valmiudet puuttuvat

Juvosen mielestä asia on syytä nostaa pöydälle, kun vanhuksia menehtyy vanhustenhoivassa koronaan.

– Vanhustenhoivassa ei ole samoja valmiuksia kuin erikoissairaanhoidossa helpottaa potilaan tuskaista tilannetta. Ei ole esimerkiksi nukutus eli sedaatio mahdollisuutta. Yksikössä ei ole myöskään aina lääkäriä saatavilla, eikä edes riittävästi hoitajia hoitamaan akuutisti sairastuneita vanhuksia. Näin on erityisesti viikonloppuisin ja ilta- ja yöaikaan.

– Olemme nyt äärettömän suurien kysymysten ja loputtomuuden edessä. Onko vanhusten hoivakodeissa mahdollisuus hyvään ja osaavaan saattohoitoon koronaviruspotilaille? Juvonen kysyy.

SUOMEN UUTISET