Uudistuksessa on esiintynyt liian monia epäkohtia ja heikkouksia, että sen käsittelyä voisi enää jatkaa, perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen kommentoi soten kaatumista.

– Sote-uudistus on törmännyt perustuslaillisiin ongelmiin, mikä on ollut erittäin vakavaa sotelakien käsittelyn kannalta. Jotta lait olisi saatu etenemään, olisi tarvittu vielä uusi käsittely perustuslakivaliokunnassa ja lisäasiantuntijoiden kuuleminen.

Valiokunnassa paiskittiin töitä

Juvonen painottaa, että sosiaali- ja terveysvaliokunta teki kaikkensa ja kokousti hyvin tiiviisti tehden pitkiä päiviä. Soteen liittyvät laajat ja isot lakipaketit olivat omiaan aiheuttamaan myös painetta valiokunnassa.

– Teimme sote-työmme kuitenkin erittäin sinnikkäästi ja asioihin paneutuen. Kokoustunneissa ei säästelty, jäsenä perussuomalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen valiokuntavastaava Juvonen toteaa.

Ongelmat olleet suuria

Soten ongelmat ovat olleet suuria. Esiin ovat nousseet kysymykset soten rahoituksen, maakuntien liikelaitosten palveluvelvoitteen, notifikaation, profiloinnin eli tietosuojan ja kuntien omaisuusjärjestelyjen ja kunnille maksettavien korvausten sekä terveyspalveluiden valvontaa koskevien säännösten osalta.

– Kaikkiaan korjattavia tai täsmennystä vaativia kohtia on yli 50 kappaletta. Näistä valtiosääntöoikeudellisesti sitovia ponsia eli korvausvaatimuksia jotka sosiaali- ja terveysvaliokunnan on otettava huomioon, on yhteensä 20, Juvonen luettelee.

– Eduskuntakausi päättyy ja aika loppuu. On aika laittaa uudistus telakalle ja valmistella se huolellisesti uudelleen.

PS: Veroeurot suomalaisten hyväksi

Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut laitetaan kuntoon ja toimimaan. Ensin tulisi rakentaa perusterveydenhuollon perustaso ja turvata kansalaisille yhdenvertaiset lääkäripalvelut.

– Perussuomalaisten sosiaalipolitiikkan tärkein periaate on se, että suomalaisten veroeurot tulee käyttää suomalaisten hyväksi. Haluan kiittää omalta osaltani sosiaali- ja terveysvaliokuntaa vahvasta työskentelystä niin soten kuin myös muiden asioiden osalta. On ollut upea kokemus olla mukana tekemässä suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikka.

– Sote kaatoi pääministerin ja hallituksen. Sosiaalipolitiikka ja terveyspalvelut kannattelevat koko Suomea. Niillä on suuri merkitys. Yksinkertaisella asialla, perushoidolla ja lääkärillä, ihmisen hoitamisella ja ihmisen hoitajalla on suurta merkitystä, Juvonen toteaa.

SUOMEN UUTISET