Sosiaaliturvan uudistamista vajaa puolitoista vuotta työstänyt parlamentaarinen TOIMI-ryhmä on saanut työnsä päätökseen. Ryhmä esitteli maanantaina ehdotuksia sosiaaliturvajärjestelmän uudistamiseksi.

Nykyinen monimutkainen ja pirstaleinen järjestelmä vähentää kannustimia ottaa vastaan työtä, koska paperihommat erilaisine selvityksineen vievät niin paljon aikaa ja saattavat myös katkaista tukien maksun.

Ryhmässä perussuomalaisia edustanut poliittinen suunnittelija Riikka Purra ei ole kovin optimistinen sosiaaliturvan uudistamisen suhteen.

– Uudistamisen tarve on tunnustettu yli puoluerajojen ja laajemminkin yhteiskunnassa. Perussuomalaiset on samaa mieltä asiasta, mutta ei halua, että uudistustyöhön lähdetään sen itsensä vuoksi. On olemassa riski, että uudistuksessa käy kuten sote-uudistuksessa, Purra sanoo.

Palkalla on voitava elää

Työssä on otettava huomioon monia asioita, joista perussuomalaisten mielestä maahanmuutto on tärkein. Puolueen toissaviikolla ilmestynyt sosiaalipoliittinen ohjelma käsittelee aihetta kriittisesti.

Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että Suomen työllisyysaste täytyy saada korkeammaksi.

– Perussuomalaisia lukuun ottamatta harva kuitenkaan hoksaa, että pelkkä työllisyysasteen tuijottaminen ei ole mielekästä. Sellaisten työpaikkojen lisääminen, joista saatavalla palkalla ei voi tulla toimeen ilman merkittäviä tulonsiirtoja, ei ole kannatettavaa. Joka ikinen päivä saamme kuitenkin lukea vaatimuksia halpatyömaahanmuuton lisäämiseksi, Purra ihmettelee.

Sosiaaliturva suomalaisille

Perussuomalaisten mielestä on oikeudenmukaista, että suomalainen sosiaalipolitiikka on tarkoitettu suomalaisille. Maailmanparantaminen tai tänne saapuvien maahanmuuttajien asema eivät voi mennä tämän asian edelle.

– Meillä ei ole siihen varaa, mutta ei myöskään moraalista velvollisuutta. Tällaisia asioita ei tietenkään uudistusryhmässä saanut käsitellä, Purra hymähtää.

– On kuitenkin täysin selvää, että hyvinvointivaltio ei voi toteutua näin avoimen maahanmuuton maailmassa, riippumatta siitä, puhummeko turvapaikanhakijoista vai kehitysmaista saapuvasta työperustaisesta maahanmuutosta. Jos tätä ei oteta huomioon tai edes uskalleta käsitellä, uudistaminen on pelkkää näpertelyä.

Perustulo houkuttelee haittamaahanmuuttoa

TOIMI-ryhmä tarjosi pohdintaan kolme erilaista mallia, joista yksi on perustulo ja kaksi erityyppistä yleistukea.

Perussuomalaiset vastustaa perustuloa, niin periaatteellisista kuin taloudellisistakin syistä. Jo nykyinen järjestelmä on liian kallis, osin passivoiva ja se toimii julkiselle taloudelle haitallisen maahanmuuton vetotekijänä.

– Suomella on varaa parempaan hyvinvointivaltioon, mikäli saajien määrä on rajattu. Mikäli sitä ei ole rajattu, Suomella ei ole varaa edes tätä niukempaan sosiaaliturvaan, Purra selittää.

Yleistuki kannustaa työntekoon

Uuden sosiaaliturvamallin pitää paremmin huomioida nykyajan työmarkkinat ja työsuhteiden muutokset.

– Mutta tuo on taas vähän jargonia. Hyvin monille puolueille ja tahoille se tarkoittaa, että erityisesti vähän koulutettuja ja työmarkkina-asemaltaan heikkoja ihmisiä ja maahanmuuttajia palkkaavat yritykset voivat entistä helpommin ulkoistaa osan palkanmaksusta suomalaiselle sosiaaliturvalle. Ei sosiaaliturvan uudistamisen tarkoitus voi olla tämä, Purra ihmettelee.

Erilaisia etuuksia yhdistävään yleistukeen perustuva malli on suunta, johon perussuomalaisten mielestä uudistustyössä pitää kulkea. Malli kannustaa paremmin työntekemiseen. Työn vastaanottaminen on kannattavampaa kaikilla tulotasoilla.

Halpatyövoima käy kalliiksi

Perussuomalaiset kuitenkin muistuttaa, että minkäänlaisen järkevän sosiaaliturvamallin luominen ei ole mahdollista, mikäli muiden sektorien poliittiset päätökset, työmarkkinat ja yleinen talous eivät tue tätä.

– On epäinhimillistä ja tehotonta ”aktivoida” ihmisiä töihin, mikäli töitä ei ole. Monella alalla on edelleen Suomessa paljon työttömyyttä, mutta samaan aikaan työnantajat ja elinkeinoelämä huutavat työvoimapulaa. Kuten perussuomalaiset on sanonut, pula on halpatyövoimasta eli lähinnä kehitysmaista tulevista siirtolaisista. Tämä maksaa veronmaksajalle huomattavasti, Purra toteaa.

– Ainoa vaihtoehto on muuttaa järjestelmäämme siihen suuntaan, että suomalaisten suosiminen on myös perustuslaillisesti mahdollista. Perussuomalaisten mielestä suomalaisten kustantama sosiaaliturva kuuluu suomalaisille.

SUOMEN UUTISET