– Me vastustamme Suomelle taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja turvallisuuden kannalta haitallista maahanmuuttoa. Tiukka maahanmuuttopolitiikka ei koskaan tule niin kalliiksi kuin löysän maahanmuuttopolitiikan seuraukset, perussuomalaisten Riikka Purra kertoi puolueen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tavoitteista.

Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Riikka Purra esitteli perjantain tuumaustunnilla julkistettua perussuomalaisten maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. Purra kertoi aluksi että perussuomalaisten ensisijaisena tavoitteena on lopettaa kokonaan Suomeen suuntautuva haitallinen ja kalliiksi käyvä maahanmuutto.

– Pääasiassa kyse on niin sanotusta humanitaarisesta maahanmuutosta eli turvapaikanhakemisesta, perheenyhdistämisestä, taakanjaosta ja pakolaiskiintiöistä, mutta sen lisäksi on syytä huomioida myös halpatyömarkkinoille suuntautuva niin sanottu työperäinen maahanmuutto.

Suomi on hampaaton seuraavankin vyöryn edessä

Vuoteen 2016 asti Suomella oli yksi Euroopan korkeimpia turvapaikkahakemusten hyväksymisasteita.

– Maamme oli täysin hampaaton vuoden 2015 vyöryn edessä. Vyöryä jopa kiihdytettiin korkeimpien päättäjiemme taholta. Vaikka ihmisiä nyt tulee vähemmän kuin 2015, varsinainen ongelma ei ole poistunut koska sitä ei ole poistettu. Suomi vääjäämättä muuttuu maana ja yhteiskuntana maahanmuuton seurauksena, ja tämä tulee hyvin kalliiksi, Purra huomautti.

– Jos ja kun vyöry Afrikasta tai Lähi-idästä tai jostain muualta taas käynnistyy, olemme aivan yhtä hampaattomia kuin ennenkin. Ja on hyvin todennäköistä, että se myös käynnistyy – kehittyvät maat ovat täynnä ihmisiä, jotka haluavat Eurooppaan ja muualle länsimaihin. Toisaalta mitään vyöryä ei edes tarvita, sillä pelkkä tämänhetkinen tahti on liikaa.

Vain perussuomalaisilla on johdonmukainen linja

Vaalien alla maahanmuuttoon liittyy paljon puhetta, mutta perussuomalaiset on ainoa puolue, joka on vaatimuksissaan johdonmukainen. Purra kuitenkin korosti, että perussuomalaiset eivät vastusta kansainvälisyyttä tai ulkomaalaisia.

– Me vastustamme Suomelle taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja turvallisuuden kannalta haitallista maahanmuuttoa.

– Ihmiset, jotka haluavat integroitua maahamme ja elää perusarvojemme mukaisesti, ja jotka osallistuvat yhteiskuntamme rakentamiseen tuottavan työn ja riittävän verojen maksamisen kautta, ovat tervetulleita. Tällöin puhumme esimerkiksi ihan oikeista korkeakoulutetuista huippuosaajista. Näitä ihmisiä meille tulee varsin vähän, ja Suomi nimenomaan houkuttelee muunlaisia maahanmuuttajia, Purra totesi.

Erityisen huolestuttavana perussuomalaiset pitävät sitä, että Suomesta lähtee ulkomaille koko ajan enemmän korkeakoulutettuja akateemisia suomalaisia ja tulee tilalle kouluttamattomia, jopa luku- ja kirjoitustaidottomia maahanmuuttajia.

– Nykyinen maahanmuuttosysteemi ei toimi edes moraaliselta tai humanitaariselta kannalta. Mikäli haluamme auttaa tai yrittää auttaa, meillä on siihen paljon parempia keinoja, Purra sanoi.

Nuorten miesten hoivaaminen verovaroilla on lopetettava

Kun Suomeen saapuva haitallinen maahanmuutto on saatu radikaalisti vähenemään, perussuomalaiset ovat valmiita uudenlaisen ja tehokkaan kehitys- ja humanitaarisen avun järjestelmän kautta tukemaan ihmisiä ongelma-alueilla, niiden lähellä ja pakolaisleireillä.

– Paikan päällä auttaminen on paitsi taloudellisesti huomattavasti järkevämpää, myös eettisesti johdonmukaista, toisin kuin siirtolaisuuden välineenä käytettävän turvapaikkainstituution väärinkäyttö. Tällöin resursseja voidaan kohdentaa oikeasti apua tarvitseville ja unohtaa koko se valtava maahanmuuttoteollisuus ja -byrokratia, joka Suomessa veronmaksajan rahalla loputtomasti yrittää kotouttaa, hoivata ja auttaa maahamme saapuvia, pääasiassa nuoria miehiä.

– Me emme edelleenkään ole valmiita lappamaan rahaa vuosikymmenestä toiseen tapahtuviin kaivoprojekteihin tai valtioille, jotka eivät edes ota omia palautettavia kansalaisiaan vastaan. Haluamme tehokasta taloudellista apua, ja vasta sitten, kun maahanmuutto tänne on saatu aisoihin. Esittelemme tähän auttamisen reformiin liittyen ensi viikolla toimenpiteitä, Purra sanoi.

Väestö korvautuu nopeasti ulkomaalaisilla

Purra esitti laajasti perusteluja perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisille linjauksille. Kysymys on esimerkiksi väestönkehityksen suunnasta.

– Tämänhetkinen maahanmuutto ja sen tahti muuttaa koko suomalaisen yhteiskunnan ilman vyöryjäkin. Väestönkasvumme johtuu jo nyt pääosin maahanmuutosta, ja sen osuus korostuu sitä enemmän, mitä vähemmän suomalaiset tekevät lapsia. Ja kuten tiedämme, he tekevät koko ajan yhä vähemmän lapsia.

– Viimeisimpien ennusteiden mukaan väestömme korvautuu jopa aiemmin esitettyä nopeammin. Esimerkiksi Espoossa 16 vuoden päästä kolmasosa asukkaista on vieraskielisiä. Suurimpia ryhmiä tulevat olemaan Aasiasta, Pohjois-Afrikasta ja Lähi-idästä tulevat. Virolaisten määrä vähenee jo.

Eliittialueiden suomalaiset maahanmuuttajalähiöihin

On arvioitu, että Espoossa jo vuonna 2053 suomen- ja ruotsinkieliset ovat vähemmistö. Vantaalla ja Helsingissä maahanmuuttajataustaisia on vielä enemmän. Purra kehotti kaikkia suomalaisia, erityisesti hyvillä asuinalueilla asuvia poliittisia päättäjiä vierailemaan pääkaupunkiseudun maahanmuuttajavaltaisilla alueilla.

– Olen varma, että moni maakuntien ihminen ei ilman sitä edes usko, että katukuvassa voi Suomessa olla huivikauppoja ja halal-kauppoja ja suomalaisen näköisiä yhä vähemmän.

– Tiedämme tutkimusten perusteella, että mitä kauempaa ja mitä erilaisemmasta kulttuurista saapuvat tulevat, sitä vaikeampaa heidän on integroitua, nykytermein kotoutua. Ne maahanmuuttajat, joiden ryhmäidentiteetti esimerkiksi kulttuurin, uskonnon tai kielen suhteen on erityisen vahva, työllistyvät heikommin kuin ne maahanmuuttajat, joilla näin ei ole, Purra kertoi.

Kansainvälisen suojelun piirissä saapuneet ovat työllisyysasteeltaan ja kaikkiaan taloudellisilta nettovaikutuksiltaan selvästi ongelmallisempia kuin muut – heikoimpina lähtömaina Somalia, Afganistan ja Irak.

Myös halpatyön perässä muuttavat tulevat kalliiksi

Rahan kautta kaikki on vastakkain ja maahanmuuttoon kuluvat miljardit ovat pois muualta. Purra kehotti poliitikkoja esittämään selvityksen siitä, mistä he haluavat ottaa pois maahanmuuttoon joka vuosi kuluvat rahat – vanhuksilta, lapsilta, vammaisilta, työttömiltä vai suomalaisilta vajaatyöllisiltä.

Taloudellinen ongelma ei kuitenkaan koske vain kansainvälistä suojelua saavia. Purra muistutti, että myös halpamarkkinoille työllistyvät tulevat veronmaksajalle kalliiksi. Heikko palkka ei etenkään pääkaupunkiseudulla mahdollista toimeentuloa ilman merkittäviä tulonsiirtoja.

– On myös syytä muistuttaa muutaman kuukauden takaisesta tutkimustuloksesta, jonka mukaan alle 3 000 euron palkoille Suomeen tulevien työllisyysaste laskee muutamassa vuodessa kantaväestön alle.

– On yksinkertaisesti harhaanjohtavaa väittää, että edes työperäinen maahanmuutto korjaisi työllisyysastettamme, taloudellista huoltosuhdetta, kestävyysvajetta tai olisi taloudellisesti hyödyllistä. Ei ole. Toki se on hyödyllistä siivous- ja rakennusyrittäjälle ja ruokalähettifirman takana olevalle sijoittajalle, mutta ei Suomi-nimiselle valtiolle tai suomalaisille ihmisille, Purra muistutti.

Suomalaisten enemmistö tukee perussuomalaisten linjaa

Maahanmuuton vaikutuksien kannalta on melko yhdentekevää, saapuuko ihminen maahan turvapaikanhakijana, kiintiöpakolaisena vai kouluttamattomana tai vähän koulutettuna työmarkkinoille.

Suomeen suuntautuva maahanmuutto vaikuttaa lähes kaikille politiikan sektoreille ja jokaiseen ihmiseen. Perussuomalaiset ovat aiemmin esittäneet, että esimerkiksi suomalainen sosiaaliturva täytyy olla ensisijaisesti tarkoitettu suomalaisille.

– Kuten tuoreesta galluptuloksesta ilmenee, Suomen kansa on vahvasti samaa mieltä. Kyse ei ole pikkuasiasta, vaan hyvinvointimme on pitkälti jäänyt maahanmuuton ansaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla jo yli 40 prosenttia toimeentulotuen saajista on maahanmuuttajataustaisia. Miksi me haluamme tuottaa maahan lisää huono-osaisuutta ja sosiaalisia ongelmia? Eikö meillä olisi niitä korjattavana omasta takaa?

– Kotouttamiseen pantava lisäraha ei muuta asiaa, ei ole muuttanut missään muussakaan maassa. Toisen polven työllisyys on jopa alhaisempaa kuin ensimmäisen, ja sosiaaliturvariippuvuus ja syrjäytymisriski suurempia, Purra sanoi.

Taloudellisten ja väestöllisten syiden lisäksi perussuomalaiset vaatii maahanmuuttoa vähennettäväksi myös turvallisuuden vuoksi.

– Perussuomalaiset eivät halua vain päivitellä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia, vaan vähentää niitä. Kun katsomme tilastoista, kuinka paljon maahanmuuttajat syyllistyvät näihin rikoksiin, on yksinkertainen laskutoimitus päätellä, että vähennettäessä maahanmuuttajien määrää samalla seksuaalirikokset – ja monet muut rikokset – vähenevät.

Oleskeluluvat lyhyemmiksi, turvapaikka voitava perua

Perussuomalaiset pyrkii haitallisen maahanmuuton vähentämiseen erilaisilla toimenpiteillä. Perussuomalaiset haluaa myös lyhentää oleskeluluvat minimipituuteen.

– Nyt tilanne on se, että turvapaikan ja toissijaista suojelua saaneille myönnetään neljän vuoden luvat, jotka käytännössä automaattisesti uusitaan pysyviksi oleskeluluviksi. Pysyvän oleskeluluvan saantia pitää merkittävästi vaikeuttaa.

Myönnetyn turvapaikan täytyy perussuomalaisten mielestä olla peruutettavissa.

– Oleskeluluvan pituuden rinnalla kaikkein tärkeintä on huolehtia siitä, että turvapaikka ei tarkoita loppuelämän oikeutta ja ylläpitoa täällä. Mikäli kotimaahan on turvallista palata tai ainakin jonnekin sinne, suojelua ei tarvita.

– Mikäli ihminen lomailee maassa, josta on paennut tai lähettää lapsensa sinne kulttuurioppiin, on meidän mielestämme päivänselvää, että turvapaikkaoikeus päättyy. Paluumuutto ja tiukan maahanmuuton kontrolli ovat tärkeimmät toimenpiteet, joilla voidaan ehkäistä maahanmuuton aiheuttamia ongelmia, Purra sanoi.

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet säilöön

Perussuomalaisten linjan mukaan kansalaisuuden saamista pitää merkittävästi vaikeuttaa ja asumisaikaa ja muita ehtoja kiristää.

– Kielteisen turvapaikkapäätöksen pitää tarkoittaa kielteistä. Nyt se ei tarkoita. Oikeusjärjestelmämme sallii loputtoman määrän valituksia, ja pokkuroimme turvapaikkainstituution väärinkäytösten edessä.

– Syy ei ole parempaa elintasoa etsivien siirtolaisten, vaan järjestelmämme. Sitä on siksi muutettava. Turvapaikan toistuvaa hakemista on rajoitettava ja prosessia nopeutettava. Moni maa pystyy tähän jo nyt, esimerkiksi Itävalta, Purra totesi.

Oleellisin perussuomalaisten vaatimus on kielteisen päätöksen saaneiden säilöönotto.

– Säilöstä pääsee vain yhteen suuntaan: pois maasta. Tämä vähentää turvallisuusriskejä ja ihmisten katoamista. Turussa tapahtunut terrori-isku olisi estetty, mikäli säilöönotto olisi voimassa. Toimenpiteen merkitys on oleellinen myös viestinä. Kun maassa on voimassa laittomasti oleskelevien säilöönotto, onnenonkijoita ei juuri saavu.

– Jotkut kommentoivat säilöönottovaatimusta sillä, että se tulisi kalliiksi. Tiukka maahanmuuttopolitiikka ei koskaan tule niin kalliiksi kuin löysän maahanmuuttopolitiikan seuraukset. Etsimme ilomielin tällekin toimenpiteelle resursseja vaikkapa kotouttamistoimenpiteistä ja maahanmuuttohallinnosta, Purra sanoi.

Perheenyhdistämistä kiristettävä, rajapolitiikka kuntoon

Hallituksen kiristykset perheenyhdistämiseen ovat olleet vaatimattomia.

– Perheenyhdistämisten määrä on yli kaksinkertaistunut vuosikymmenessä. Vaadimme esimerkiksi asumisaikavelvoitteen pidentämistä ja kovempaa toimeentulovaatimusta, joka ulotetaan myös jo kansalaisuuden saaneisiin ja johon ei huomioida sosiaalietuuksia, kuten nyt.

– Tärkeintä maahanmuuttopolitiikkaa tehdään rajapolitiikassa. Kun ihminen on jo päässyt maan sisälle, keinot ovat rajatummat. Oleellista on olla houkuttelematta ihmisiä kokeilemaan onneaan juuri Suomessa. Suomen ei tule varautua tuleviin vyöryihin suunnittelemalla koordinaatiotoimia ja sitä, kuka kantaa saapuvien kassit, vaan saattamalla lainsäädäntöön hätätilapykälät, joita voidaan käyttää myös muulloin kuin kriisitilanteissa. Ruotsista tulevia ei tarvitse ottaa vastaan.

Perussuomalaisten mielestä rajapolitiikan kuntoon saattaminen on kaikkein tehokkain keino suitsia ihmisvirtaa ja varautua vuoden 2015 vuoden kaltaisiin tapahtumiin.

Naisia alistavat tavat eivät kuulu Suomeen

Perussuomalaisten ohjelmassa käsitellään myös sosiaalisia ja kulttuurisia, erityisesti islamiin liittyviä, syitä pyrkiä rajoittamaan ongelmallista maahanmuuttoa.

– Muutamina nostoina voisin mainita sen, että haluamme kieltää julkisilla paikoilla maahamme täysin sopimattomat ja naisia alistavat burka- ja niqab-huivit sekä pikkutyttöjen päähuivit.

– Pakkoavioliitot, sukupuolielinten silpominen ja lasten pakkolähettäminen islamin oppiin täytyy olla tehokkaasti sanktioitu; pelkkä kriminalisointi ei riitä. Vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan, ja mikäli lapsi lähetetään silvottavaksi, vanhempia pitää rangaista. Suomeen kuulumattomien väkivaltaisten ja tasa-arvon vastaisten tapojen tulee myös vaikuttaa oleskeluluvan saantiin, Purra painotti.

SUOMEN UUTISET