Espoon kaupunginvaltuutettu ja perussuomalaisen valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Arja Juvonen kannattaa Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Antti Lindtmanin (sd.) esitystä pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteisestä hätäkokouksesta.

– On ensiarvoisen tärkeää, että sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät kuntien kannat kuullaan, mutta niistä käydään myös aluepoliittista keskustelua tietoa ja ajatuksia jakaen. Sote- ja maakuntauudistuksesta tulisi laatia myös kaikki mahdolliset riskianalyysit ja nyt tulee myös kysyä, että onko ne tehty.

– Nämäkin asiat olisi hyvä käsitellä laajalla rintamalla. Kuntien yhtenäisyys ja kuuleminen on nyt tärkeää ja yhteistyön merkitys suuri. Yhtenäisyydessä on voimamme ja on hyvä ottaa kantaa asioihin laaja-alaisesti, Juvonen sanoo.

Ministeriön kerrottava myös uudistuksen riskeistä

Juvosen mielestä kuntien yhteisessä valtuustossa tulisi esitellä muun muassa kuntien tunnusluvut alueittain sekä sote- ja maakuntauudistuksen ja valinnanvapaus lainsäädännön tämänhetkinen sisältö.

– Ministeriön tehtävä on kertoa uudistuksen vaikutukset ja tavoitteet, mutta myös riskit kuntapäättäjille. Uudistuksen kustannuskehityksen pysyminen suunnitellussa, kuntalaisten yhdenvertainen hoitoon pääsy, palvelujen paraneminen ja hoitoon pääsyn nopeutuminen, ovat asioita, joihin ei voi uskoa ilman uskottavia laskelmia, Juvonen sanoo.

– Teemme valtavaa uudistusta, mutta sitä ei saa tehdä säkki päässä. Muuten voi käydä niin, että sitä saa mitä tilaa ja pakotettuna ajaa puuhun.

SUOMEN UUTISET