Helsingin perussuomalaiset maakuntavaltuutetut ovat mukana Uudenmaan maakuntavaltuuston 13.3.2018 hyväksymässä kannanotossa maakunta- ja sote-uudistukseen. Kannanotto jakoi jossain määrin eri puolueita – erityisesti keskusta äänesti kannanottoa vastaan.

Perussuomalaiset maakuntavaltuutetut allekirjoittavat kannanoton, jossa esitettyä maakuntamallia pidetään vahingollisena, koska se ei ota huomioon maan suurimman maakunnan ja pääkaupunkiseudun erityispiirteitä. Maakuntamallia ja sote-uudistusta ei tule toteuttaa Uudellamaalla esitetyllä tavalla.

Kannanotossa todetaan, että Uudenmaan volyymi on merkityksellinen ja alueen näkemykset tulee ottaa paremmin huomioon. Uudellamaalla asuu 1,7 miljoonaa ihmistä. Pääkaupunkiseutu tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta lähes kolmanneksen ja Uusimaa yhteensä noin 40 prosenttia.

Vaikeasti hallittava ja monimutkainen malli

Perussuomalaisten mielestä uudistaminen on tarpeellista, mutta se täytyy tehdä hallitusti.

– Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kasvualuetta ei ole koko maan näkökulmasta järkevää heikentää alueen tarpeisiin sopimattomalla uudistuksella. Maakunnan rakentaminen toisi tullessaan suuria toiminnallisia ja taloudellisia haasteita ja lisäisi byrokratiaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta tulisi tällä mallilla vaikeasti hallittava ja monimutkainen, Mika Raatikainen, Mari Rantanen ja Pia Kopra huomauttavat.

Perussuomalaisten mielestä on löydettävä malli, jossa Uudenmaan sekä pääkaupunkiseudun erityispiirteet huomioidaan paremmin.

SUOMEN UUTISET