Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen iloitsee sotilastapaturmaa ja palvelussairaiden korvauksia koskevan lakialoitteensa läpimenemisestä.

Juvonen esitti vuosi sitten lakialoitetta, jolla otettaisiin varusmiespalvelusta tai kertausharjoituksia suorittavat henkilöt saman tapaturmien korvauskäytännön piiriin kuin kriisinhallintaoperaatioissa palvelevat sotilas- ja siviilihenkilötkin.

– Sotilastapaturmaa ja palvelussairauden korvaamista koskevassa laissa ei ole vastaavia säännöksiä lisäkorvauksesta pysyvästä haitasta tai kuolemantapauksen johdosta maksettavasta lisäkorvauksesta kuin laissa tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. Tämä asettaa aseellista, aseetonta ja siviilipalvelusta suorittavat heikompaan asemaan kuin kriisinhallintatehtäviin osallistuvat, Juvonen perusteli.

”Tänään on ilon päivä”

Hallituksen esityksessä todetaan lakia muutettavan niin, että asevelvollisuutta suorittaessa vammautuneelle tai asevelvollisuutta suorittaessaan kuolleen omaisille maksetaan lisäkorvaus. Asevelvollisella olisi oikeus saada pysyvästä haitasta kertakorvaus, jonka suuruus olisi enimmillään 210 000 euroa. Varusmiespalveluksessa sotilastapatuman tai palvelussairauden seurauksena kuolleen lähiomaisilla olisi oikeus henkivakuutusluontoiseen korvaukseen.

– Sain juuri äsken tiedon, että lakialoitteeni on mennyt läpi. Tänään on ilon päivä, Juvonen kommentoi lakimuutosta.