Terveessä markkinataloudessa rahaa ei kierrätetä eli kirnuta julkisen sektorin kautta, kirjailija Kalle Isokallio kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan. Kirnuaminen toteutetaan siten, että rahat kerätään kohdistetusti muilta kuin omilta äänestäjiltä. Sitten rahoja palautetaan kohdistetusti omille äänestäjille.

Kirnuamisella saavutetaan vaimea talouskasvu ja korkea veroprosentti. Veroprosentin suuruus ja kirnuamisen määrä ovat suoraan verrannollisia.

Kommunismin peruspiirre

Vastakohta markkinataloudelle on kommunismi. Siinä raha kirnutaan täysin. Hallintoalamaiset ovat täysin riippuvaisia valtion takaisin kirnutusta rahasta.

– Kukaan ei enää muista, että elleivät poliitikot veisi niin suurta osaa palkoista, enemmistö kansasta ei tarvitsisi armopaloja, Isokallio huomauttaa.

Kirnuaminen tuottoisampaa poliitikoille

Suomen korkea veroprosentti kertoo, että olemme lähellä kommunismia. Isokallio muistuttaa, että 50-70 vuotta sitten Suomen talouskasvu oli keskimäärin nykyistä korkeampaa.

Kansantaloudellisesti kirnuaminen on haitallista. Kasvavat yritykset tarjoaisivat kansalaisille taloudellista autonomiaa korkeamman työllisyysasteen muodossa. Isokallio arvelee, että juuri tämän riippumattomuuden vuoksi poliitikot eivät innostu ajatuksesta.

Kirnuaminen on heille tuottoisampaa.

Henri Alakylä