Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne arvioi eilen työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2021 talousarvioesitystä. Erityisesti hallituksen työllistämistoimet saivat Ranteelta osakseen rankkaa kritiikkiä.

– Koronan ehkä vihdoin helpottaessa ensi keväänä käy kuin keväällä yleensä lumien sulaessa. Totuus paljastuu ja näkyviin tulevat kaikki kriisin avulla haudatut ongelmat, totesi Lulu Ranne.

Ranne viittasi työ- ja elinkeinoministeriön tuoreeseen työvoiman hankintaraporttiin, joka osoittaa työllisyyden kasvupiikin päättyneen jo vuonna 2018.

– Koronakriisin aikana hallitus on ruuvannut ennestäänkin epärealistisia työllisyystavoitteita ylöspäin, ikään kuin työpaikat syntyisivät hallituksen päätöksillä, Ranne sanoi.

Tuottamaton toiminta ei parane tekemällä enemmän ja kalliimmin

Kestävyysvajeen revetessä myös valtion toiminnan tuottavuus tulee ottaa luupin alle. Hallitus aikoo lappaa merkittävästi lisää rahaa työvoimapalveluihin, joiden merkitys nimenomaan työttömien työllistäjänä on ollut heikko ja heikkenevä tähänkin asti.

– Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen raportin mukaan vuonna 2019 täytetyistä työpaikoista ainoastaan 17 % täytettiin työttömillä. Lisäksi TE-keskukset palvelevat heikosti yksityisiä ja pieniä työnantajia. TE-toimistojen tehokkuusluku onkin romahtanut vuodesta 2016.

Kunnat saivat valtiolta rahaa säästääkseen omaansa

Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu tuli ennätyskalliiksi jo ennen käynnistymistään, Ranne huomautti.

– Valtio lappoi koronan varjolla kuntiin ylimääräisen miljardin estääkseen näitä säästämästä lomauttamalla tai karsimasta turhaa ja toissijaista toimintaa irtisanomalla. Ja siten vesittämästä mahdollisuuksiaan tempputyöllistää pitkäaikaistyöttömiä.

Lopputuloksena kunnat käyttävät valtion rahaa säästääkseen omaansa. Julkisen sektorin kestävyysvaje ei siitä parane.

Vain työllistymiskelpoinen voi olla työtön työnhakija

Työttömän työnhakijan tulee olla työmarkkinoiden käytettävissä. Siksi Ranteen mielestä tulisikin tunnustaa, että vain työllistymiskelpoinen voi olla työtön työnhakija ja erottaa työllistämispalvelut elämänhallinta- ja mielenterveysongelmien hoitamisesta.

– Suomessa on liikaa sote-organisaatioita, TE-keskuksista ei pidä tehdä vielä yhtä uutta.

Hallitus ei luo työpaikkoja, vaan tuhoaa niitä

Ranne sanoi, ettei mikään määrä työvoimapalveluita kykene sullomaan työttömiä työpaikkoihin, joita ei enää ole.

– Hallitus onkin puolessatoista vuodessa luonut myrkyllisen teollisuuspolitiikan, joka edistää epärealistisia ilmastotavoitteita tuhoamalla ideologiaansa sopimattomia työpaikkoja ja jopa kokonaisia toimialoja.

Vihreä ”kestävä” kehitys syö ostovoimaa

Ranne totesi talousarviossa kestäväksi ja vihreäksi kuvatun kasvun perustuvan siihen, että teknistaloudellisesti ennenaikaisia investointeja tuetaan massiivisesti julkisella velkarahalla, ja käyttövaiheessa kansalaisten maksu- ja verorasitus kasvavat. Tämä kehitys kasvattaa julkista taloutta ja verokiilaa, syö kansalaisten ostovoimaa ja tuhoaa yksityisiä työpaikkoja.

– Esimerkiksi Norja on kerännyt öljynsä avulla 1 000 miljardin julkisen eläkerahaston. Turve olisi Suomelle yhtä iso luonnonvara kuin öljy Norjalle, mutta nykyhallitus onnistuu turve- ja veropäätöksillään ainoastaan aiheuttamaan satojen miljoonien tappiot ja tuhansien työpaikkojen menetyksen.

Muina esimerkkeinä Ranne mainitsi matkailu-, ravintola- ja kulttuurialat, joiden hallitus antaa tuhoutua epäselvään ja viivyttelevään rajoitusten ja tukien päätöksentekoon.

Pankkien aikaistettu yhteisvastuu tulee Suomelle todella kalliiksi

Ranne huomautti, ettei hallituksen keväällä lupaama ”Finnvera takaa, pankit jakaa” todellakaan toimi. Kysyntää rahoitukselle olisi, mutta pankkien halu ja kyky osallistua yritysten riskeihin ovat ennätysalhaalla. Pankkien kriisinhoidon yhteisvastuun aikaistaminen tulee Suomelle vielä kalliiksi yrityksinä ja työpaikkoina.

– Parhaiten valtio tukisi työllisyyttä purkamalla omaa tehottomuuttaan, pienentämällä verokiilaa ja luopumalla teknistaloudellisesti ennenaikaisista, Suomen kilpailukyvyn ja työpaikat tuhoavista hiilidioksiditavoitteista, Ranne päätti.

Suomen Uutiset