Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen tapasi Europa Nostran ja Euroopan investointipankin instituutin asettaman kansainvälisen asiantuntijaryhmän edustajia eduskunnassa.

Ryhmä vieraili purku-uhan alla olevalla Malmin lentokentällä. Kulttuuriperinnön ja rahoitusalan asiantuntijoiden tehtävänä on tarjota teknisiä neuvoja, selvittää mahdollisia rahoituslähteitä ja mobilisoida tukea kohteille. Asiantuntijalähetystöjen tulokset ja suositukset julkaistaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä

Helsinki‐Malmi on 1930-luvun puolivälissä rakennettu kansainvälinen lentoasema, joka edustaa funktionalistista arkkitehtuuria. Se on yksi maailman parhaiten säilyneistä edelleen toimivista kansainvälisistä lentoasemista ja kaupallisen ilmailun vireästi toiminnassa oleva kulttuuriperintökohde.

– Malmin kenttä on Suomen ylivoimaisesti vilkkain lentokenttä Helsinki-Vantaan jälkeen, Raatikainen muistuttaa.

Malmin lentokentällä ovat toiminnassa alkuperäiset lentokonehallit, terminaalit ja kiitotiet. Kenttä kuuluu Museoviraston valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen luetteloon.

Kentälle uusi operaattori

Lentokenttää uhkaa nyt sen toiminnan lopettamiseksi kehitelty hanke. Lentokentän alueen omistava Helsingin kaupunki yrittää heikoin perustein ottaa alueen asuinrakentamiseen 2020-luvun alussa. Valtio on vetämässä lentokenttätoimintonsa pois Malmin lentoasemalta vuoden 2016 loppuun mennessä, ja valtio-omisteinen lentoasemien ylläpitäjä Finavia Oy aikoo lopettaa Malmilta lennonjohdon ja muut palvelunsa.

– Jos Finavia luopuu operaattoritoiminnoista, kentälle voi tulla uusi toiminnasta vastaava operaattori eli lentokentän ylläpitäjä. Operaattorin tulee olla juridinen henkilö, esimerkiksi osakeyhtiö. Suomessa toimii useita lentoasemia, joilla operaattorina toimii joku muu taho kuin Finavia. Muissa maissa on tavanomaista, että kentän operaattori ei ole valtiollinen taho, Raatikainen huomauttaa.

– Suomesta on löydettävissä tahoja, jotka osaamisensa ja asiantuntemuksensa puolesta pystyvät huolehtimaan lentoaseman toiminnasta viranomais- ja muut vaatimukset täyttäen. Malmin lentoaseman ympäristölupa on toiminnan jatkuessa entisen kaltaisena siirrettävissä uudelle operaattorille.

Toiminnan saatava jatkua

Europa Nostran asiantuntijat ja kansanedustaja Raatikainen olivat yksimielisiä siitä, että Malmin tulee saada jatkaa toimintaansa koulutus- ja liikennekenttänä. Tärkeää lisäarvoa kentälle tuo kulttuurimatkailu sekä vapaan aikataulun lentoliikennepalvelut.

Raatikaisen mukaan Suomen valtio voisi Museoviraston esityksen mukaisesti ehdottaa Malmin lentoasemaa toimintoineen Unescon maailmanperintöohjelmaan osana arvostettua funktionalistista arkkitehtuurikokonaisuutta.

– Näin kentän ainutlaatuinen kulttuuriperintö saisi ansaitsemansa suojelun.

Kentällä vierailleeseen asiantuntijatyöryhmään kuuluvat arkkitehti Sara van Rompaey, Europa Nostra Norwayn puheenjohtaja Erik Schultz ja diplomaatti, tohtori Rienko Wilton sekä Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja Tapani Mustonen ja varapuheenjohtaja Benito Casagrande.

SUOMEN UUTISET