Komission uusi puheenjohtaja näyttää olevan täysi federalisti. Hän haaveilee Euroopan Yhdysvaltojen perustamisesta. Tämä onkin ollut Euroopan poliittisen eliitin haave jo 1950-luvulta lähtien. Ursula von der Leyenin ohjelmassa EU:n kehittämiseksi myötäillään kaikkein pisimmälle vietyjä ehdotuksia yhteisvastuun kasvattamisesta ja riskien jaosta EU-maiden kesken. Hän haluaa myös Euroopan unionille johtavan roolin maailmanpolitiikassa ja maailmantaloudessa, analysoi taloustieteilijä Heikki Koskenkylä.

Von der Leyenin agendalla on kuusi pääaluetta, joita hän haluaa kehittää unionissa. Ne ovat:

Euroopalle vihreä sopimus
Talous, joka palvelee ihmisiä
Euroopan digitalisaatio
Eurooppalaisen elämänmuodon turvaaminen
Vahvempi Eurooppa maailmassa
Euroopan demokratian kehittäminen

Otsakkeiden tasolla tämä ohjelmanjulistus on varsin yleistä propagandaa eikä sellaisenaan kerro paljon mitään. Ilmastonmuutoksen torjunnassa von der Leyen tähtää maailman kärkimaaksi. Hän haluaa myös tiukan EU-tason lainsäädännön tälle alueelle. EU:n nykyinen tavoite on vähentää päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Hän haluaa nostaa tavoitteen 55 prosenttiin. Hän ehdottaa EU-alueelle yhteistä hiilidioksidipäästöjen verotusta.

Erikoista tässä on se, että von der Leyenin kotimaa Saksa on ajanut itsensä umpikujaan Energiewenden päätöksellään, jossa Saksa luopuu ydinvoimasta, kuten Suomen Uutiset aiemmin kirjoitti.

Kaikilla muillakin ohjelman alueilla tavoitteena on lisätä yhteisvastuuta, riskien jakoa ja kustannusten jakoa. EU:n budjettiin kaavaillaan yhteisiä EU:n laajuisia veroja usealle alueelle.

EU-verot ohjelmassa

Komissio on jo vuosia ehdottanut yritysverotuksen täydellistä harmonisointia ja ainakin osan tästä verotuksesta siirtämistä yhteisön tasolla kerättäväksi. Yhteisötason verotuksen aloittaminen on suuri periaatteellinen kysymys. Tämä jos mikä olisi askel kohti täydellistä federalismia, joka kaventaisi huomattavasti kansallista päätäntävaltaa.

Von der Leyen näyttää olevan vankkumaton yhteisötason verotuksen kannattaja. Myös yhteisen suhdannetasausrahaston luominen olisi ratkaiseva askel kohti todellista liittovaltiota. Hän ehdottaa myös yhteisen työttömyysrahaston perustamista ja kannattaa yhteistä talletussuojaa pankkiunioniin.

Erityisen vaarallista on von der Leyenin näkemys, että EU:n perussopimuksen artikloja voidaan soveltaa niin, että päätöksenteko veroasioissa voisi tapahtua määräenemmistöllä.

Von der Leyenin ehdotukset merkitsevät huomattavaa EU:n budjetin kasvua ja euroalueelle perustettavaa omaa budjettia.

Kohti yhteistä pakolaispolitiikkaa

Pakolaispolitiikassa von der Leyen kannattaa tiukkaa yhteistä linjaa ja sitovia kiintiöitä maille pakolaisten vastaanotossa. Unionin arvokysymyksissä hänellä on tiukka linja muun muassa Unkaria ja Puolaa kohtaan.

Monissa kysymyksissä von der Leyen näyttää olevan pitkälti Ranskan presidentti Macronin linjoilla. Toisaalta hänen näkemykset poikkeavat selvästi kotimaansa Saksan linjauksista erityisesti taloudellisen yhteisvastuun kasvattamisessa.

Suomen hallituksen on syytä ottaa hyvin kriittinen kanta Ursula von der Leyenin ohjelman julistukseen. Eduskuntavaaleissa kansa ei ole antanut valtakirjaa federalismiin siirtymiselle.