Kansanedustaja Ari Koponen on jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen, jossa ehdottaa kotitalousvähennyksen enimmäismäärän ja korvausprosentin nostamista. Kotitalousvähennyksellä on erityisen myönteisiä vaikutuksia monien pienyrittäjien liiketoimintaan ja palveluja tarvitsevien kotitalouksien, esimerkiksi perheiden ja eläkeläisten arkeen.


– Vähennyksellä on tarkoitus kannustaa kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia töitä, jotka ne ovat aikaisemmin tehneet itse. Avokätisempi kotitalousvähennys kitkee harmaata taloutta ja mikä tärkeintä kasvattaa merkittävästi palveluiden kysyntää sekä lisää työllisyyttä, selventää Koponen.

Leikattiin vuoden alusta

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää, käyttöalaa, vähennyksen osuutta maksetusta työstä ja palkasta on muutettu lukuisia kertoja vähennyksen tultua voimaan vuonna 2001. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti kotitalousvähennyksen maksimimäärää leikattiin vuoden alusta 150 euroa ja korvausprosenttia 10 prosenttiyksikköä.

– Koronakriisi iskee Suomen talouteen. Ministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote tulee supistumaan tänä vuonna 5,5 prosenttia. Vuonna 2009 finanssikriisin seurauksena BKT pieneni yli 8 prosenttia. Samana vuonna kotitalousvähennyksen enimmäismäärää nostettiin edellisvuodesta liki kolmanneksella, nyt meidän tulisi reagoida samalla tavalla, Koponen ehdottaa.

Muutos tulisi Koposen mukaan saattaa voimaan heti, ollen voimassa vähintään vuoden loppuun asti. Kotitaloudet, joilla olisi varaa kotitalousvähennyksiin tarttuisivat verohelpotukseen.

SUOMEN UUTISET