Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen lääkehapen riittävyydestä terveydenhuollossa.

– Sairaaloissa tarvitaan runsaasti ja jatkuvasti lääketieteellistä happea etenkin anestesiaa ja hengityselinpotilaiden hengitystä varten. Soveliasta lääketieteellistä happea voidaan tuottaa kahdella tavalla: joko tislaamalla alan teollisuuslaitoksessa tai suoraan sähköllä generoimalla paikan päällä sairaalassa. Nykyisin sairaalat käyttävät lähes yksinomaan tehdastislattua happea, jota Suomessa tuottaa ja myy vain kaksi yritystä, Jari Koskela toteaa.

Lääkehappipulloista saattaa tulla pula

Maailmalla happigeneraattorit ovat yleisesti käytössä, mutta Suomessa on vain yksi sairaalakäytössä.

– Koronaviruksen vuoksi ja varsinaisen lääkkeen puuttuessa, huonokuntoisempien potilaiden elintoimintoja pyritään pitämään yllä lähinnä happihoidolla. Nykyisin mm. terveyskeskuksissa säilytetään vain muutamaa happipulloa. Ne tulevat loppumaan heti potilasmäärien kasvaessa. Puhtaita lääkehappipulloja ei ole riittävästi ja kuljetusmatkat ovat satoja kilometrejä, mainitsee Koskela.

– Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta terveydenhoidon kustannuksia voidaan merkittävästi vähentää ja saatavuutta helpottaa lisäämällä sairaalassa sähköisesti generoidun lääketieteellisen hapen käyttöä kalliin ja kaukana tehtaalla tuotetun hapen sijaan?

Koskela esitti asiaan liittyvän kysymyksen tänään eduskunnan kyselytunnilla ministerille.

SUOMEN UUTISET