Hallitus on antanut esityksen, jolla on tarkoitus antaa väliaikainen etusijamenettely vihreää siirtymää edistäville hankkeille aluehallintoviranomaisten lupaprosesseissa ja hallintotuomioistuimissa. Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela pitää esitystä ongelmallisena ja ainoastaan turhaa byrokratiaa lisäävänä.

– Keskeinen ongelma esityksessä on kriteeristö, jonka perusteella hanke katsotaan vihreää siirtymää edistäväksi. Siinä käytetään EU-taksonomiasta tuttua ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta (DNSH-periaate). Tälle periaatteelle voi antaa oikeastaan mitä tahansa sisältöjä, mikä on omiaan heikentämään oikeusvarmuutta ja luottamuksensuojaa, huomauttaa kansanedustaja Jari Koskela.

Kriteeristön ongelmallisuudesta kertovat paljon esimerkiksi Euroopan unionissa käytävät keskustelut siitä, mikä luokitellaan vihreäksi ja kestäväksi tuotannoksi. Metsien käytön kestävyydestä keskustellaan parhaillaan. Edes maakaasun ja ydinvoiman vihreydestä ei EU:ssa ole yksimielisyyttä.

– Hankkeiden lupahakemuksiin ei ollenkaan pitäisi sotkea Suomeen lähtökohtaisestikin huonosti sopivaa EU-taksonomiaa. Taksonomia onkin tarkoitettu hankkeiden rahoitukseen eikä luvitukseen, Koskela korostaa.

Vihreää siirtymää on voitava kritisoida

Uudistus toisi ongelmia myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Jos joitain hankkeita nostetaan kiireellisinä etusijalle, hidastuvat ei-kiireellisten hankkeiden lupaprosessit kohtuuttomasti.

– Lupahakemusten tekeminen on jo entisestään monimutkaista ja äärimmäisen byrokraattista. Tällä hallituksen esityksellä prosessi monimutkaistuu ja hidastuu entisestään. Nyt energiakriisin keskellä sääntelyä ja byrokratiaa pitäisi pikemminkin pyrkiä vähentämään, Koskela neuvoo.

Niin tässä kuin monessa muussakin hallituksen esityksessä on Koskelan mielestä puutteena myös resurssipula. Jos uudistus menee läpi, tarvitaan lupamenettelyjen ja hallintotuomioistuinten prosesseihin lisää henkilöstöä. Hallituksen esittämä rahoitus ei tule olemaan riittävä.

– Tässäkin yhteydessä valitettavasti näkyy hallituksen leväperäinen tapa käyttää yhteisiä varoja. Kehyksistä ei välitetä ja lainaakin voidaan huoletta ottaa, kunhan tavoitteet ovat poliittisesti sopivia. Vaikutuksiltaan epävarma ja kiistanalainen vihreä siirtymä ei voi olla asia, jonka vuoksi totutut ja perinteiset taloudenpitoa ohjaavat periaatteet syrjäytetään. Vihreää siirtymää on voitava kritisoida ja sitä pitää kritisoida siinä missä muitakin poliittisia teemoja, Koskela tuhahtaa.

Suomen Uutiset