Perussuomalaiset tyrmäsivät ympäristövaliokunnassa hallituksen esityksen vihreiden investointien ohituskaistoiksi. Perussuomalaiset pitivät esitystä ongelmallisena kilpailukyvylle ja epäreiluna muille investoinneille sekä teollisuusalojen ulkoistamista vastuuttomana ja ympäristölle haitallisena.

Esityksen tavoite on vihreän siirtymän investointien lupaprosessien ja niitä koskevien valitusten käsittelyn nopeuttaminen aluehallintovirastoissa ja hallintotuomioistuimissa.

– Tuomioistuinten riippumattomuuden yksi edellytys on, ettei eri asiaryhmien muutoksenhakuasioita säädetä kiireellisemmiksi kuin toisia. Vihreiden investointien kiireellinen käsittely hidastaa vääjäämättä muiden muutoksenhakuasioiden käsittelyä. Tämä ei ole oikein eikä reilua, ympäristövaliokunnan perussuomalaiset Petri Huru ja Sheikki Laakso toteavat.

– Etusijan kriteerinä käytetään DNSH-periaatetta. Sen merkitystä ei kuitenkaan ole vielä tarkennettu EU:ssa tai kansallisella tasolla, joten on epäselvää, mitä tämän periaatteen edellyttäminen lupaprosessissa tarkoittaisi käytännössä, kansanedustajat perustelevat.

Ehdotus epäeettinen ja epävakaa investoinneille

Perussuomalaiset eivät pidä vastuullisena eivätkä eettisesti hyväksyttävänä, että teollisuuden tuotteet ulkoistetaan hankittavaksi alueilta, joissa biodiversiteetin, kiertotalouden, vähähiilisyyden ja vastuullisuuden kriteerit ovat merkittävästi eurooppalaisia vähäisemmät.

– Suomen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä on haitallinen yritysten kilpailukyvylle. Yritysten toimintaympäristöjen vakaus ja ennustettavuus ovat perusedellytyksiä suotuisalle investointiympäristölle. Muiden lupahakemusten käsittelyaikojen pidentyminen on kuitenkin riski vakaalle ympäristölle, kansanedustajat jatkavat.

Suomen Uutiset