Pakolaisina Ruotsiin tulleista työttöminä on yli puolet – vielä 10 vuotta maahan saapumisen jälkeenkin. Vuosikymmeniä jatkuneista panostuksista huolimatta ulkomailla syntyneiden työttömyys on kantaväestöä selvästi yleisempää. Ja kuilu kasvaa.

Vuoden 2021 lopussa Ruotsissa syntyneistä oli maan Tilastokeskuksen mukaan työttömänä 3–4 prosenttia. Ulkomailla syntyneistä työttömänä oli 12–14 prosenttia. Ulkomailla syntyneiden työttömyys on edelleen nousussa.

Turvapaikan saaneista pakolaisista työttömänä oli yli puolet – vielä 10 vuotta maahan saapumisen jälkeenkin.

Työt ja taidot eivät kohtaa

Alhainen koulutustaso selittää usein sen, miksi ulkomailta Ruotsiin tulleet jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle. Työttömien kouluttaminen on siten tärkeää, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat. Parasta olisi, jos työmarkkinoille tuleva henkilö voisi opiskella työnteon ohessa ja sitä kautta edetä elämässä.

– Ruotsin työmarkkinat ovat erittäin tietointensiiviset ja asettavat näin työnhakijalle korkeat vaatimukset, muotoilee arjen todellisuuden tutkimusjohtaja Anders Ljungberg.

Asiantuntijoiden käsityksen mukaan on usein niin, että vaikka henkilöllä ei ole ollut ikinä muodollista työsuhdetta, hän on siitä huolimatta pitänyt huolta huushollista, lapsistaan ja vanhemmistaan. Nämä ovat taitoja, joilla on kysyntää useammassakin ammatissa.

SUOMEN UUTISET