RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet ryhtyi neuvomaan perussuomalaisten kansanedustajaa keskiviikkona eduskunnan keskustellessa ulkomaalaislain uudistamisesta. Hänen mukaansa olisi rasistista puhua eri kansallisuuksien taipumuksesta rikoksiin.

Väite on hämmästyttävä. Esimerkiksi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilaston mukaan Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneiden miesten rikollisuustaso raiskauksissa on 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin verrattuna.

Eduskunta puhui hallituksen esityksestä, jossa säädetään asumisvelvollisuus kansainvälistä suojelua hakeville aikuisille ja erikseen yli 15-vuotiaille alaikäisille heidän asiansa käsittelyn ajaksi, kuten karkottamista odottaessa. He asuisivat määrätyssä vastaanottokeskuksessa ja heidän pitäisi ilmoittautua 1-4 kertaa päivässä, jos tämä on välttämätöntä esimerkiksi maasta poistumisen varmistamiseksi.

Savio: vauhtia karkotuksiin

Sami Savio (ps.) huomautti tässä yhteydessä, että viimeaikaisessa rasismikeskustelussa on puhuttu vähän maahanmuuttokritiikin syistä. Hänen mielestään tärkeitä ovat kansalaisten arjessa kokemat epäkohdat.

Savio viittasi tällöin tilastoihin, joissa kerrottiin eri kansallisuuksien syyllistymisestä rikoksiin.

– Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkimuksen mukaan joidenkin kansallisuuksien alttius tehdä rikoksia on moninkertainen suomalaisiin verrattuna. Ero korostuu varsinkin seksuaalirikoksissa, mutta surullinen osoitus kasvaneista riskeistä on myös Otanmäessä tapahtunut suomalaismiehen tappo, josta epäillään kahta turvapaikanhakijaa, Savio sanoi.

Savio kiitti käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä ja toivoi vauhtia muihinkin esityksiin, etenkin maasta karkottamisen toimeenpanoihin, mistä hallitus tuo esityksen eduskuntaan pian.

”Onpa rasistista”

Tällöin Biaudet totesi jo Savion puhuessa, että ”onpa rasistista” ja neuvoi häntä vielä vastauspuheessaan näin:

– Mielestäni on rasistista sanoa, että joihinkin kansallisuuksiin liittyy enemmän rikollista toimintaa. Se ei päde, siinä ei ole mitään totta, ei mitään sellaisia globaaleja tutkimuksia, että johonkin kansallisuuteen liittyy enemmän rikollista toimintaa. Se on mielestäni täysin sopimatonta ja rasistista puhetta, Biaudet väitti.

Savio puolusti puheoikeutta

Savio puolusti tällöin paitsi sanomansa sisältöä myös kansanedustajan puheoikeutta yleensä.

– Hieman hämmästelen tai aika paljonkin hämmästelen tätä edustaja Biaudet’n tässä antamaa kannanottoa. Mielestäni tutkimustuloksiin vetoaminen ja niihin viittaaminen ei missään tapauksessa voi olla rasismia. Tässähän aletaan mennä jo sananvapauden ja kansanedustajan perustuslaillisten oikeuksien rajoittamisen puolelle, jos näin tulkitaan. Minä voin kyllä edustaja Biaudet’lle, jos hän välttämättä haluaa, nämä tutkimustulokset toimittaa. Nämä ovat ihan netistä kyllä saatavilla. Kuten totesin, nämä ovat Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tekemiä tutkimuksia, ja sieltä ovat hyvin kyllä katsottavissa nämä eri kansalaisuuksien alttiudet, Savio korosti.

Biaudet väitti yhä, että on rasismia, jos sanoo eri kansallisuuksiin liittyvän eri verran rikollisuutta. Hän väitti, että voi olla erilaisia lukuja tehtyjen rikosten määrästä, mutta ne eivät johdu kansallisuudesta.

Rasismin ja faktan ero

Simon Elo (ps.) piti keskustelua merkittävänä ja viittasi tutkijatohtori Heikki A. Kovalaisen määrittelyyn Etiikka-blogissa.

– Hän totesi näin, että: ”Jos totean maahanmuuttajien olevan yliedustettuina esimerkiksi raiskaustilastoissa, edes tämä väite ei ole rasismia — jos se vain on totta.” Eli jos tilastollisesti voidaan osoittaa, että joku väestöryhmä tällaiseen syyllistyy enemmän, niin silloin pitää miettiä, mistä ne syyt johtuvat. Ne eivät varmasti johdu siitä, mistä nämä ihmiset tulevat, vaan syyt ovat jossain muualla, mutta tällaisen toteaminen ei ole rasismia, Elo sanoi.

– Se olisi rasismia, jos lähtisi sanomaan, että tästä syystä kaikki tämän ryhmän ihmiset ovat jotenkin epäilyksen alla — se olisi. Mutta se, että tämän tilastofaktan kertoo ja sitten miettii, mitä asialle pitäisi tehdä, ei missään tapauksessa voi olla rasismia. Ja aivan niin kuin edustaja Savio tässä sanoi, pitää ottaa totta kai huomioon myös kansanedustajan perustuslaillinen oikeus tuoda esille täällä näkemyksiään sillä mandaatilla, minkä kansa on antanut, Elo puolusti.

Kokoomuksen Wille Rydman kehotti vielä Biaudetia olemaan varovaisempi rasistikirveen heiluttelussa.

– Toisaalta mikäpä ei edustaja Biaudet’n mielestä rasismia olisi, Rydman aprikoi.

Zyskowicz: tiukennukset perustuslain mukaisia

Kokoomuksen Ben Zyskowicz korosti samalla, että kaikki ulkomaalaisia koskevien lakien tiukennukset ovat perustuslain mukaisia ja tulevat perustuslakivaliokunnan kautta, vaikka tiukennusten vastustajat koettavat toistuvasti vedota perustuslain suojaan.

– Eräät arvovaltaisetkin henkilöt ovat julkisuudessa lausuneet, että perus- ja ihmisoikeudet eivät enää ole muotia, ja on annettu ymmärtää, että meillä on ulkomaalaisasioihin liittyen säädetty lakeja, jotka ovat ristiriidassa perustuslakimme tuntemien perusoikeuksien tai kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteidemme kanssa, Zyskowicz taustoitti.

– Väite siitä, etteikö hallituksen esityksissä näissä asioissa enää kiinnitettäisi huomiota perus- ja ihmisoikeusnäkökohtiin, on totuuspohjaa vailla. Esimerkkinä mainitsen, että tässä nyt käsittelyssä olevassa esityksessä on sivulta 29 alkaen noin viisi sivua pohdiskelua ja arviointia tämän lakiesityksen suhteesta perustuslakiimme ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiimme. Näin on ollut asianlaita kaikkien ulkomaalaisia koskevien lainmuutosten kohdalla jo useita vuosia, Zyskowicz todisti.

Veli-Pekka Leskelä