Tällä viikolla julkisuudessa nousi puheenaiheeksi uimahallien järjestyssäännöt, jotka yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan syrjivät esimerkiksi muslimien uimatapoja. 4.9.2019 julkaistussa Monimuotoisuutta uimahalleissa tuettava ja burkinit sallittava –suosituksessa uimahalleille perätään burkinien sallimista ja erillisiä suihkutiloja musliminaisille, joita voisivat käyttää myös muut erityisryhmät.

“Kaikki sellainen toiminta, joka edistää naisten erottamista miehistä ja muista ihmisistä on liputtamista ääri-islamin puolesta”

Lähi-idän ja islamin asiantuntija Seida Sohrabi ottaa kantaa yhdenvertaisuusvaltuutetun ohjeistukseen julkisessa Facebook-päivityksessään:

“Yhdenvertaisuusvaltuutettu vai Eriarvoisuusvaltuutettu?

Kaikki sellainen toiminta, joka edistää naisten erottamista miehistä ja muista ihmisistä on liputtamista ääri-islamin puolesta.

Suomessa on jo nyt mahdollista mennä uimahalliin kokovartalouimapukuja käyttäen ja hyvä niin. Emme kuitenkaan tarvitse uusien termien (burkini) käyttöä tai sallimista. Tällaisia epätasa-arvoisia naisia seksuaalisina objekteina korostavia sanoja emme kaipaa suomen kielen sanavarastoon.

Burkineista puhuttaessa on hyvä muistaa, että islamissa naisten vartalon tai vartalon muodon näkyminen on kiellettyä. Kokovartalouimapuvut ja märkäpuvut ovat usein vartalonmyötäisiä, jolloin se ei noudata islamin naisille asettamia standardeja.

Burkinien salliminen merkitsisi löysien asujen ja mahdollisesti irrallisten turvallisuutta vaarantavien osien käyttämistä. Jos nykyiset sallitut uima-asut kelpaisivat ei kukaan vaatisi erillistä burkinien sallimista.

Fanaatikot tahtovat ujuttaa dogmaattisen islamin Eurooppaan. Tämä kulttuurirelativismi ja liiallinen suvaitsevaisuus väistämättä rapauttaa arvopohjamme sisältä päin.

Ihmisiä ei pidä arvottaa sukupuolen, uskonnon, ihonvärin, etnisen taustan tai iän perusteella. Meillä pitää kaikkia kohdella yhdenvertaisesti ilman vaatimuksia ihmisten eriyttämiseksi ja erottamiseksi.

Noudatamme sääntöjä ja normeja, jotka koskettavat kaikkia. Saunaan halutaan ihmiset ilman uimapukuja ja miehillä ja naisilla on omat peseytymistilansa. Kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Yhdenvertaisuus toteutuu jo nyt uimahalleissa. Ketään ei kielletä tulemasta.”

Yhdenvertaisuusvaltuutetun viestintäpäällikkö vastaa Suomen Uutisille

Kysyimme yhdenvertaisuusvaltuutetetun viestintäpäällikkö Maria Swanljungilta tarkennuksia yhdenvertaisvaltuutetun julkaisuun liittyen.

Miten yhdenvertaisuusvaltuutettu näkee tilanteen, jossa naisille annetaan erillisiä uintivuoroja ideologian vuoksi ja samaan aikaan esimerkiksi näkövammaiset joutuvat uimaan ruuhkaisilla uimaradoilla muiden uimareiden seassa vain huonosti huomioitu “näkövammainen radalla” -kyltin “suojissa”. Miten tasa-arvo toteutuu vammaisten osalta?

– Ylipäätään on hyvä keskustella siitä miten mahdollisimman monen tarpeet voidaan huomioida, Swanljung kommentoi.

Miten näet, että tasa-arvo edistyy, että puramme yhteiskunnan tasa-arvoisia rakenteita, kuten tasa-arvoista ja turvallista uimahallikäytäntöämme, joissa miehet ja naiset ovat yksilöitä ja samanarvoisia – erottelemalla sukupuolia esimerkiksi luomalla käytäntöjä, joissa naisen kehoa peitetään tai hänet eristetään muista sukupuolista?

– Erimuotoisten, turvallisten uima-asujen salliminen nimenomaan mahdollistaa yhdessäolon ja vähentää eristämistä.

Miten burkinin salliminen edistää tasa-arvoa?

– On erinomaista, että naisten oikeuksista ja eri yhteisöjen luomasta paineesta naisia kohtaan keskustellaan. Tasa-arvoa ei kuitenkaan edistetä lisäämällä rajoituksia, jotka eristävät naisia ja sen kautta usein myös lapsia yhteiskunnasta.

Miksi burkini-termiä pitää käyttää? Eikö riitä, että puhutaan kokovartalouimapuvusta?

Me olemme käyttäneet burkini-termiä sen takia, että juuri burkinit on joissain uimahalleissa kielletty (sanallisesti) mutta ei muita kokovartalouimapukuja.

(Toimittajan huomio: Burkinin käyttökiellolla on turvallisuusperusteita, sillä löysä uima-asu voi tarttua uimaradalla esimerkiksi rataköysiin ja olla vaarallinen käyttäjälleen.)

Erilliset suihkutilat ovat yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksen mukaan tarkoitettu palvelemaan kaikkia erityisryhmiä, kuten esimerkiksi vammaisia, liikuntarajoitteisia ja sukupuolivähemmistöjä.

Kansanedustaja Mari Rantanen (ps): Uimahallit pidettävä tasa-arvoisina

Rantasen mukaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä integaatiota on se että uimahallit ovat kaikille avoinna samaan hintaan.

– Se että me hyväksyisimme erilaisia sääntöjä joillekin, on kovin kaukana yhdenvertaisuudesta. Mielestäni yhdenvertaisuusvaltuutetun pitäisi edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oman poliittisen agendan sijaan, hän tarkentaa.

Suomen Uutisten toimittaja sai sapiskaa imaami Abbas Bahmanpourilta kysyttyään tyttöjen uimisesta

Suomen Uutiset kirjoitti aiheesta laajemmin 15.7.2017. Tuolloin kysyimme muslimilasten uimisesta sekä Suomen Islam-seurakunnan johtaja Atik Alilta että Mellunmäen moskeijan imaami Abbas Bahmanpourilta.

Abbas Bahmanpour kieltäytyi kommentoimasta aihetta vastaten minulle:

– Luettuani kysymyksesi olen päättänyt olla antamatta haastattelua. Kysymystesi asettelu on todella provosoiva ja loukkaava. On esimerkiksi erittäin epäasiallista vähätellä ihmisten uskonnollista vakaumusta kutsumalla sitä ”verukkeeksi”. Uskon, että toimittajan tulisi pystyä pysymään neutraalina ja asiallisena kirjoittamastaan aiheesta.

Kysymykseni, jossa mainitsin veruke-sanan kuului näin:

Kertoisitko millä verukkeella tytön osallistuminen peruskoulun uimaopetukseen voidaan kieltää islamin uskoon vedoten?
Suomen tataariyhteisön eli Suomen Islam-seurakunnan johtaja Atik Ali vastasi sen sijaan näin:

– Tyttöjen uimaopetukseen suhtaudutaan samalla tavoin kuin poikienkin eli myönteisesti.
Tytöt osallistuvat opetukseen siinä asussa, missä haluavat. Käsittääkseni seurakuntamme tyttöjen ja poikien uima-asut eivät poikkea muiden lasten uima-asuista.

Naiset voivat käydä ja käyvätkin julkisissa uimahalleissa tavanomaiseen tapaan, hän sanoo.

Heli-Maria Wiik