Eduskunnan lähetekeskustelussa käsiteltiin keskiviikkona perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään lakialoitetta sote-alan työntekijöiden pakkorokotusten kumoamiseksi. Mäenpää pelkää, että uuden lain aiheuttamat irtisanoutumiset vaarantavat jopa potilasturvallisuuden työntekijäpulasta jo ennestään kärsivällä sote-alalla. Mäenpää puhui istunnossa aiheesta perusteellisesti.

Kansanedustaja Juha Mäenpää perusteli aloitteessaan ehdottamaansa lakimuutosta lyhyesti:

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek totesi mediassa olleiden tietojen mukaan tammikuun 2022 lopussa, että hoitohenkilöstön koronarokotusvelvoitetta ei voida enää perustella yksinomaan potilaiden suojelemisella. Suoja omikrontartuntaa vastaan putoaa 2—3 kuukauden kuluttua kolmannesta annoksesta alle 50 prosenttiin. Hänen mukaansa omikronin jyllätessä yhteiskunnassa ei hoitajien rokotevelvoitetta voi enää perustella potilaiden suojaamiseen pohjaten.

– Tämä terveydenhuoltohenkilökunnan pakkorokottaminen on keskeyttänyt palkansaannin hyvin monilta sekä saanut lukuisan määrän alan työntekijöitä irtisanoutumaan työstään. Jo ennestään työntekijäpulasta kärsivän alan yhtäkkinen väheneminen vaarantaa potilasturvallisuuden, kansanedustaja jatkoi.

Rokottamattomia hoitajia jouduttu kutsumaan töihin

– Ylen uutinen tänään iltapäivällä kertoo seuraavasti: ”Rokottamattomia hoitajia jouduttu kutsumaan jo takaisin töihin — rokotettuja ei ollut tarpeeksi.” Tämä oli jo ennalta tiedossa, valaisi Mäenpää puheenvuorossaan ajankohtaista ja hyvin sekavaa tilannetta.

– Arvostelin sote-alan pakkorokotuksia voimakkaasti jo joulun alla. Huomautin, että Itä-Suomen yliopiston sosiaalioikeuden yliopistonlehtori ja valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen kirjoitti hyvin kriittiseen sävyyn asiaan liittyvästä perustuslakivaliokunnan lausunnosta ja erityisesti siitä, ettei rokottamattomille hoitajille olisi pahimmillaan palkanmaksuvelvollisuutta, muistutti Mäenpää eduskuntaa viime vuoden puheenvuoroistaan.

Karuja kertomuksia kentältä

Mäenpää kertoi saaneensa lukuisia viestejä terveydenhuollon arkitodellisuudesta rokotevelvoitteen astuttua voimaan:

– Viestejä on tullut niin julkiselta puolelta kuin yksityiseltä, niin lääkäreiltä kuin hoitajilta, niin lastensuojelusta kuin vanhuspalveluista, mutta myös palo- ja pelastustoimesta. Useissa nostetaan esille paheneva työvoimapula ja korvaavien töiden puute, mikä on johtanut rokottamattomien palkanmaksun keskeyttämiseen.

Pitkässä puheessaan hän luki useamman kansalaisen palautteen ja katsauksen alan tilanteesta. Monissa viesteistä kerrottiin ihmisten joko jo irtisanoutuneen tai harkinneen irtisanoutumista uuden lain aiheuttaman tilanteen vuoksi. Jopa potilasturvallisuudesta oltiin huolissaan, kun väki vähenee ja tilalle palkataan viestien mukaan kouluttamattomia töihin.

Huoli alan houkuttelevuudesta tulevaisuudessa

Mäenpää yritti kaikesta huolimatta valaa toivoa tulevaisuuden suhteen. Hän arvioi, että jos laki kumottaisiin heti, ehkä osa ammattilaisista vielä palaisi alalle. Edustaja päätti puheensa kuitenkin huolestuneena:

– Miten arvelette tämän vaikuttavan alalle hakeutuvien opiskelijoiden intoon hakeutua tälle alalle?

Suomen Uutiset