Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä vaati eduskunnan talousarviokeskustelussa turvapaikanhakijoista aiheutuvien yksikkökustannuksien leikkaamista.

– Talousarvioesityksen ehkä vaietuin osa, eräänlainen keisari ilman vaatteita, ovat maahanmuuton kustannukset. Niistä ei puhu oppositio, mitä suuresti ihmettelen, eikä niistä puhu juuri hallituskaan perussuomalaisia lukuun ottamatta. Kuitenkin ilman kohonneita maahanmuuttokustannuksia velanottomme olisi huomattavasti alempaa ja meidän tarvitsisi leikata huomattavasti vähemmän etuuksia ja menoja.

– Maahanmuuttokustannukset ovat suuri rasite kansantaloudelle hetkellisestä alenemisestaan huolimatta. Valitettavasti emme voi nykylainsäädännön puitteissa suoraan päättää, paljonko turvapaikanhakijoita meille tulee. Mutta siitä me voimme päättää, paljonko rahaa käytämme per henkilö – yksikkökustannuksista, Mäkelä huomautti.

”Nämä toimet eivät todellakaan riitä”

Mäkelä piti jo viime vuonna useita puheenvuoroja, joissa hän vaati maahanmuuton ja turvapaikanhaun yksikkökustannusten laskua.

– Nyt nämä kustannukset ovat laskeneet vuodesta 2015 vuoteen 2016, ja useimmissa kohdissa on havaittavissa laskua myös vuodelle 2017. Siitä voin esittää kiitokset, mutta samalla todeta myös, että kyse on suurelta osin kalliiden, kiireessä ja ilman kilpailutusta tehtyjen vastaanottokeskussopimusten purkautumisesta.

– Nämä toimet eivät todellakaan riitä. On löydettävä uusia keinoja leikata maahanmuuton yksikkökustannuksia. On moraalisesti mahdotonta olla leikkaamatta niistä, kun muualtakin leikataan. Niistä menoista on löydettävä leikkauksia palvelutason laskemisen ja toiminnan järkeistämisen kautta, Mäkelä vaati.

Kustannukset eriteltävä

Mäkelän mielestä kustannusten arvioiminen on vaikeaa, koska ne hajautettu eri osiin budjettia.

– Vaadin, että hallitus lähtee jo alun perin sovittuihin toimiin maahanmuuton kustannusten erittelemiseksi, jotta niitä voidaan tarkastella ja tarvittaessa leikata kokonaistasolla.

SUOMEN UUTISET