Perussuomalaisten kansanedustajat, perustuslakivaliokunnan jäsen Leena Meri ja perustuslakivaliokunnan varajäsen Olli Immonen pitävät yllättävänä ja erikoisena, että eduskunta ei halunnut perustuslakivaliokunnalta perus- ja ihmisoikeustulkintaa lapsen edusta ja perheiden yhdenvertaisuudesta äitiyslain käsittelyn yhteydessä.

Pitäisi mennä lapsen etu edellä

Äitiyslain käsittelyyn liittyi Meren ja Immosen mielestä muitakin huomionarvoisia seikkoja. Asianajajaliitto lausui lain käsittelyssä, että erillisen äitiyslain säätäminen ei ole välttämätöntä vaan tarvittavat muutokset olisi ollut mahdollista tehdä jo olemassa oleviin lakeihin. Isyyslakiin olisi voitu luoda erillinen äitiyttä koskeva luku.

– Äitiyslaki tulisi käsitellä lapsen etu edellä, Meri korostaa.

Lapsella ei olisi oikeutta isään

Toteutuessaan tämän lain mukaan ei lapsella ole oikeutta isään, vaikka lapsi niin myöhemmin haluaisikin.

– Jo eduskunnan työjärjestyksenkin mukaan, jos valiokunnassa käsiteltävän lakiehdotuksen perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalta, muistuttavat edustajat Meri ja Immonen.

– Tässä ei ole kysymys uskonnollisista näkemyksistä eikä ristiriidoista, vaan perustuslakivaliokunnan käsittelylle olisi löytynyt täysin rationaaliset perusteet. Lakiuudistusten kannalta keskeisin kysymys koskee niiden vaikutuksia, toteaa Immonen.

SUOMEN UUTISET