Opetushallitus hyväksyi 13- ja 14-vuotiaisiin lapsiin kohdistuvan poliittisen mielipidevaikuttamisen, joka on liitetty äidinkielen opetuksen yhteyteen.

Nöykkiön yläasteella Espoossa tarjottiin äskettäin erikoista kirjoitustehtävää 13- ja 14-vuotiaille lapsille. Äidinkielen kirjoitustehtävän vapaavalintaiseksi aiheeksi osoitettiin tehtävä, jossa koulun oppilaan tulisi kirjoittaa Suomen pääministerille kirje niin sanotun translain uudistamisen puolesta.

Kirjoitustehtävän ohjeistuksen mukaan pääministerille tulisi kertoa, miksi kirjeen kirjoittaja on järkyttynyt tavasta, jolla transihmistä kohdellaan sekä siitä, ettei transihmisten oikeuksia kunnioiteta.

Kirjoitustehtävän ohje: Vaadi ikärajasta luopumista

Kirjoitustehtävässä pyydetään kertomaan pääministerille, kuinka kirjoittaja haluaa Suomen hallituksen uudistavan translakia siten, että ikärajasta luovutaan ja että ”oikeudellinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaus erotetaan toisistaan.”

Nykyisen lainsäädännön mukaan henkilötodistuksen sukupuolimerkinnän muuttaminen edellyttää muun muassa täysi-ikäisyyttä, lääkärin diagnoosia sekä leikkaushoitojen läpikäymistä niin, että lisääntyminen on mahdotonta.

Translain muuttamista vaativat tahot kutsuvat tätä pakkosterilisoinniksi. Väite on kuitenkin virheellinen, sillä hedelmättömyys on vain väistämätön seuraus leikkaushoidoista, eikä ketään tietenkään voida pakottaa leikkaukseen.

Nykyisen lainsäädännön tarkoituksena on ollut ennalta estää ristiriitaiset tilanteet jotka voisivat seurata esimerkiksi siitä, että naisesta mieheksi sukupuolensa muuttanut henkilö synnyttäisi lapsen.

Lasten huoltajat saivat tiedon etukäteen

Nöykkiön koulun apulaisrehtori, suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja Emilia Hämäläinen kertoo, että kirjoitustehtävän ideoinnin taustalla on kansalaisjärjestö Amnesty International.

– Amnesty on ensin ollut yhteydessä opetushallitukseen. Kysymys tässä on koululaisille tarkoitetusta vetoomuskirjeestä, jonka kirjoittaminen on ollut vapaaehtoista. Tehtävä oli kirjoitusharjoitus, eikä kirjettä ollut pakko oikeasti lähettää pääministerille.

Nuorilla koululaisilla tuskin kuitenkaan on valmiuksia arvioida tehtävänannon taustalla olevaa asiakokonaisuutta.

– Se on totta, mietin tätä itsekin, Hämäläinen myöntää.

Useat koululaisten vanhemmat ovat närkästyneet espoolaiskoulussa tarjotusta kirjoitustehtävästä, jota voidaan pitää lapsiin kohdistuvana poliittisena mielipidevaikuttamisena. Hämäläinen sanoo, että lasten huoltajiin on oltu etukäteen yhteydessä.

– Huoltajille on lähetetty etukäteen tieto, ja heille on kerrottu että kirjoitustehtävä on vapaaehtoinen ja että kirjettä ei tarvitse lähettää kenellekään. Olemme toimineet näin sen vuoksi, ettei kenellekään tulisi tunnetta, että lapsi pakotetaan tekemään sellaista mikä ei ole hänelle tärkeätä, Hämäläinen sanoo.

Huhtasaari: Amnesty ja Seta pois kouluista

Opetushallitus on viime vuosina ällistyttänyt kansaa sukupuolineutraaleilla linjauksillaan. Eräät kansalaisjärjestöt, kuten tässä tapauksessa Amnesty ovat myös päässeet opetushallituksen suostumuksella kouluihin esittelemään lapsille poliittisia linjauksiaan. Tällainen toiminta ymmärrettävästi jakaa mielipiteitä.

Arvostettu lastenpsykiatri Jari Sinkkonen ilmoitti äskettäin, että hän ei ymmärrä teorioita sukupuolen moninaisuudesta.

– Se, että lasta ei saa sanoa tytöksi tai pojaksi, on pöhkö ajatus. On kokonaan eri asia, miten lapset kasvavat oman, biologisen sukupuolensa puitteissa. Jos tyttö on rasavilli menijä, olkoon. Jos taas poika on herkkä ja taiteellinen, olkoon, Sinkkonen sanoi Länsiväylä-lehden haastattelussa.

Perussuomalaisten kansanedustaja, presidentinvaalissa kolmanneksi noussut Laura Huhtasaari on samoilla linjoilla Sinkkosen kanssa. Huhtasaari ei myöskään hyväksy minkäänlaista koululaisiin kohdistuvaa mielipidevaikuttamista.

– Amnesty ja Seta tulisi vetää pois kouluista hämmentämästä nuoria poliittisella propagandallaan, Huhtasaari sanoo.

SUOMEN UUTISET