Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Sakari Puisto esitteli tänään Työmiehen tuumaustunnilla perussuomalaisten uuden koulutuspoliittisen ohjelman.

Poliittinen suunnittelija Sakari Puisto kertoi tuumaustunnin aluksi, kuinka Suomessa koulutuspolitiikka on jäänyt jäänyt toissijaiseksi esimerkiksi ulko- ja talouspolitiikkaan nähden.

– Koulutuspolitiikalla on kuitenkin suuri merkitys, koska työelämä on murroksessa ja osaamistarpeet muuttuvat nopeasti. Myös nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt ja oppimistulokset ovat olleet laskussa. Niillä ratkaisuilla, mitä nyt teemme koulutuksessa, on tulevaisuudessa suuri merkitys suomalaisten hyvinvoinnille, Puisto kertoi Työmiehen tuumaustunnilla.

Kiusaaja vaihtakoon koulua

Perussuomalaisten linjan mukaisesti opetuksen lähtökohdat on saatava kuntoon: ensisijainen kasvatusvastuu kuuluu kodille eikä vanhemmuutta voi ulkoistaa koululle, se edellyttää kuitenkin sitä, että opettajien auktoriteetti ylläpitää järjestystä palautetaan. Siihen kuuluu muun muassa puhelimien käyttökielto oppitunneilla.

Perussuomalaisten ohjelmassa puututaan koulukiusaamiseen, joka on edelleen vakava ongelma.

– Kiusaamiseen on puututtava paljon aiempaa terävämmin, Puisto sanoi.

Perussuomalaiset esittää erityisten koulurauha-asiamiesten nimittämistä ratkomaan kiusaamistapauksia. Periaatteena on, että jos ongelmia ei saada kuntoon, kiusaaja vaihtakoon koulua, ei kiusattu.

Erityisoppilaat omiin pienryhmiin

Perussuomalaiset pienentäisi suuria opetusryhmiä, jotta oppilaille olisi jatkossa tarjolla paremmin myös yksilöllistä opetusta. Liian suurissa ryhmissä yksilöllinen ohjaus jää vähäiseksi, koulurauhan ylläpito on vaikeaa, oppimistavoitteiden saavuttaminen kärsii ja myös opettajat uupuvat.

Erityisoppilaita ei pidä väkisin yrittää integroida normaaleihin luokkiin, vaan heille on tarvittaessa järjestettävä omaa erityisopetusta pienryhmissä.

Perussuomalaisten ohjelman mukaan maahanmuuttajaoppilaiden kielenopetuksesta ja koulukelpoisuudesta tulee huolehtia eriytetysti eikä integroinnin tule tapahtua muiden lasten oppimisen kustannuksella.

Oppimista tekemisen kautta

Peruskoulussa ihmisläheisyyden painottaminen ja yksilön huomioon ottaminen on tärkeää. Perussuomalaisten ohjelmassa korostetaan, kuinka jokaisen lapsen kuuluu saada koulussa onnistumisen kokemuksia: koulun yksi tärkeimmistä tavoitteista on rakentaa oppilaalle hyvä itsetunto, joka pitää sisällään myönteisen minäkuvan ja realistisen käsityksen omista taidoista sekä valmiuden pyytää apua tarpeen mukaan.

Jatkossa koulussa tarvitaan enemmän oppimista tekemisen kautta sekä mahdollisuuksia keskittyä omiin vahvuuksiin ja kohdennettua tukea kunkin heikoilla alueilla.

Suomalaiset arvot kunniaan, ideologiat pois

Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että kouluissa huolehditaan suomalaisten arvojen ja kulttuurin ylläpitämisestä ja edistämisestä: jatkossakin kouluissa pidetään joulujuhlat ja lauletaan suvivirret.

Sen sijaan perussuomalaisten ohjelmassa suhtaudutaan kriittisesti moniin ideologisiin kasvatuksen ja feminismin ajatuksiin: tytöt saavat jatkossakin olla tyttöjä ja pojat poikia.

Perussuomalaiset kieltäisi täysi-ikäisten turvapaikanhakijoiden sijoittamisen samoihin koulutiloihin alaikäisten oppilaiden kanssa.

– Tällaiseen menettelyyn sisältyy liian isoja riskejä, Puisto sanoi.

Ruotsin kieli vapaaehtoiseksi

Perussuomalaisten mielestä opetuksen on oltava monipuolista ja sen on tuettava erilaisia taipumuksia: koulussa tarvitaan enemmän oppimista tekemisen kautta, mahdollisuuksia keskittyä omiin vahvuuksiin ja kohdennettua tukea kunkin heikoilla alueilla. Näin puututaan myös siihen kehitykseen, että poikien oppimistulokset ovat keskimäärin heikommat kuin tytöillä. Yläkouluissa yksilölliseen opinto-ohjaukseen olisi panostettava enemmän tuettaessa jatko-opiskeluvalintoja.

Perussuomalaiset kannattaa pakkoruotsista luopumista. Myös koulutuspoliittisessa ohjelmassa esitetään, että ruotsin kielen opetus on säädettävä vapaaehtoiseksi, jolloin vapautuu aikaa myös muille kielille.

Ei erityiskohtelua maahanmuuttajille

Koska kaikki eivät ole kirjatoukkia, perussuomalaiset kannattaa taide- ja käsityöaineiden suurempaa valinnaista tarjontaa. Perussuomalaiset myös lisäisi taloustiedon opetusta, jotta nuoret oppivat huolehtimaan asioistaan ja toimimaan työelämässä.

Myös maahanmuuttajalasten selvästi keskimäärin heikompiin oppimistuloksiin ja kouluterveyteen on kiinnitettävä huomiota: kouluarvosanoja ei saa myöntää positiivisen erityiskohtelun vuoksi helpommin perustein.

Koulutuspoliittinen ohjelma esiteltiin Tuumaustunnilla. 1 h 27 min, Youtube.


Otsikkoa korjattu 27.9.2018 klo 16.29.

SUOMEN UUTISET