Perussuomalaiset haluaa kehittää yliopistoja sivistysyliopistomallin perusteella, ei siis pelkästään elinkeinoelämän ehdoilla. Korkeimman tason opetuksen on kuitenkin kohdattava paremmin myös talouselämän tarpeet. Opintotukijärjestelmää perussuomalaiset haluavat muuttaa kannustavampaan suuntaan.

Perussuomalaisten torstaina julkistetussa koulutuspoliittisessa ohjelmassa esitetään yliopistojen kehittämistä sivistysyliopistomallin perusteella. Sen mukaan yliopistojen keskeinen tehtävä on kasvattaa kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun.

Yliopistoja ei siis tule kehittää ensisijaisesti elinkeinoelämän ehdoilla, mutta yliopistojen on jatkossa kohdattava myös talouselämän tarpeet paremmin. Positiivisista kehitysaskeleista huolimatta akateeminen yrittäjyys on Suomessa yhä liian ohutta.

Laadukkaalle tutkimukselle vakaa rahoitus

Yliopistojen keskeinen tehtävä on edelleen tutkimus. Perussuomalaiset esittää, että laadukkaalle tutkimukselle on tarjottava riittävä ja vakaa rahoitus pitkäjänteisesti, ja samalla tieteen vapaus on turvattava.

Ainakin osalle korkeakouluista valtionrahoitusta olisi myönnettävä suoran budjettirahoituksen sijaan myös pitkäjänteisempänä pääomituksena, jonka tuottoa korkeakoulut käyttävät toimintansa rahoittamiseen.

Osaamisen kaupallistamiseen panostettava

Kuitenkin myös korkeakoulujen rahoituspohjan laajentaminen on jatkossa tarpeen. Perussuomalaiset esittää, että jatkossa korkeakouluja tulee kannustaa ulkopuolisten rahoituskanavien käyttämiseen sekä pitkäjänteiseen alumniverkostojen rakentamiseen, jolloin nämä toimivat myös mentorointiverkostoina ja kontakteina työelämään.

Innovaatioiden ja tuotekehityksen toimintaympäristö tulee muuttumaan nopeasti globaalin kehityksen myötä, siksi korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöhön ja osaamisen kaupallistamiseen on panostettava. Myös henkilöstön parempi kierto akateemisen ja yritysmaailman välillä edistäisi opetuksen ja tutkimuksen käytännönläheisyyttä ja vaikuttavuutta sekä elinkeinoelämän asiantuntemusta.

Perussuomalaiset kannattaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen duaalimallin säilyttämistä, sillä molemmilla on oma arvokas tehtävänsä, eikä niitä tule tarpeettomasti sekoittaa. Niiden välistä yhteistyötä opetuksessa ja muissa toiminnoissa kannattaa kuitenkin jatkossa kehittää.

Huuhaatutkimus tuottaa ideologisesti värittynyttä tiedettä

Perussuomalaiset haluavat karsia korkeakouluista erilaisia itsensä työllistämiseen tarkoitettuja puuhaprojekteja ja ideologisesti värittynyttä huuhaata.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho avasi linjausta tarkemmin tänään torstaina Työmiehen tuumaustunnilla.

– Monissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä on tutkijan tittelillä esiintyviä ihmisiä julkisuudessa, jotka ovat enemmän tai vähemmän avoimesti sitoutuneet esimerkiksi johonkin tiettyyn puolueeseen, kuten vasemmistoliittoon tai vihreisiin.

– Se tiede, jota tällainen kysymyksenasettelu tuottaa, on usein ideologisesti värittynyttä. Tällaista voi olla esimerkiksi rasismitutkimus tai sukupuolentutkimus. Akateeminen maailma laskee itse omaa arvostustaan, jos politiikkaa tehdään tutkijan kaapuun kääriytyneenä, Halla-aho sanoi.

Opintotukijärjestelmä kannustavammaksi

Korkeakoulumaailmassa keskeinen ongelma on valmistumisen lykkääntyminen, joka yleensä johtuu toimeentulon ongelmista ja siihen liittyen opintotukijärjestelmän sekavuudesta.

Perussuomalaiset uudistaisi opintotukijärjestelmää siten, että tuki rohkaisisi kohtuuaikaiseen valmistumiseen. Tukea maksettaisiin jatkossa aikaisempaa enemmän suoritettujen opintopisteiden eikä pelkän opiskeluajan perusteella. Säästöjä syntyy myös, kun opiskelijat valmistuvat omasta tahdostaan nopeammin ja siirtyvät ripeämmin työelämään.

Perussuomalaisten mielestä kohtuulliset työnteot eivät saa vaikuttaa opintotukeen lainkaan ja vasta merkittäviä ansioita tekevien kohdalla opintotuki on syytä leikata pois.

Koulutuspoliittinen ohjelma esiteltiin Tuumaustunnilla. 1 h 27 min, Youtube.

SUOMEN UUTISET