Turkulaiset opiskelijat järjestivät tanssiesityksen turvapaikanhakijoiden käännytyksiä vastustavassa mielenosoituksessa Helsingin Rautatientorilla. Tanssiperformanssi kuului osasuorituksena sukupuolentutkimuksen opintoihin.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille viime keväänä järjestetyn sukupuolentutkimuksen kurssin opintojen osana opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus osallistua Stop Deportations –mielenosoitukseen Helsingissä. Mielenosoituksissa vastustetaan turvapaikanhakijoiden käännytyksiä. Myös Facebookissa toimii Stop Deportations –ryhmä.

Suomen Uutiset sai haltuunsa sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen kuuluvan Ruumiilliset käytännöt –kurssin opinto-ohjelman, josta ilmenee, kuinka turkulaisille yliopisto-opiskelijoille oli varattu yksi päivä mielenosoitukseen osallistumista varten. Opiskelijat siirtyivät Turusta Helsinkiin bussikuljetuksella, missä heidän piti osallistua Stop Deportations –mielenosoitukseen Helsingin Rautatientorilla.

Mielenosoitus osa kurssia

Opinto-ohjelmasta selviää, kuinka mielenosoitukseen osallistumiseen oli varattu aikaa kaksi tuntia. Sukupuolentutkimuksen opiskelijoita ohjeistetaan osoittamaan mielenosoittajille tukea ja karkeloimaan yhdessä heidän kanssaan. Opiskelijoita kehotetaan järjestämään improvisoitu tanssiesitys, johon tulee kutsua mukaan myös mielenosoittajia.

Opiskelijoita pyydetään mielenosoituksessa ”kokeilemaan kehojaan” ja ”heijastamaan kokemuksen kehittymistä” julkisessa tilassa.

Ruumiilliset käytännöt –kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa tavallisesti noin 27 tunnin opiskelua. Tiedossa ei ole, kuinka suuren osan kurssisuorituksesta muodostaa mielenosoituksessa tanssiminen. Opiskelijoita pyydetään myös kirjoittamaan lyhyt opintopäiväkirja mielenosoitukseen osallistumisesta, jossa opiskelijan tulisi kirjoittaa omista kokemuksistaan.

Kurssin oheislukemistona opiskelijoille tarjotaan Judith Butlerin essee nimeltään Bodies in Alliance. Butler on tunnettu amerikkalainen sukupuolentutkimuksen akateemikko ja feministi. Kirjassaan Hankala sukupuoli Butler väittää, ettei sukupuoli ole biologinen ominaisuus, vaan jokaisen sukupuolta tuotetaan sosiaalisissa käytännöissä. Butlerin mukaan ei ole syytä olettaa, että sukupuolia olisi vain kaksi.

Vastuuopettajat eivät halua vastata

Kurssin vastuuopettajiksi on merkitty sukupuolentutkimuksen professori Salla Tuori Åbo Akademista sekä yliopistonlehtori Taru Leppänen Turun yliopistosta.

Suomen Uutiset lähetti Salla Tuorille useita sähköposteja, joissa kysyimme lisätietoja sukupuolentutkimuksen kurssista sekä siitä, miten mielenosoituksessa tanssiminen tukee opiskelua. Tuori ei aluksi halunnut kertoa aiheesta enempää, mutta kommentoi lopulta lyhyesti.

– Vierailut ovat aina vain pieni osa mitä tahansa kurssia ja mikä tahansa vierailu ja siellä opittu nivotaan osaksi relevanttia kirjallisuutta ja sitä reflektoidaan tavalla tai toisella (kirjallisesti/suullisesti), Tuori kirjoittaa vastauksessaan.

Yliopistonlehtori paiskaa ”luurin korvaan”

Leppänen ei halunnut puhelimitse kertoa aiheesta enempää, vaan hän ensin paiskaa ”luurin korvaan”, kun Suomen Uutiset kysyy asiasta. Myöhemmin Leppänen kertoo lyhyesti sähköpostitse Ruumiilliset käytännöt –kurssista.

– Kurssi sisältyi vapaaehtoisena kurssina Turun yliopiston sukupuolentutkimuksen ja Åbo Akademin genusvetenskapin opetusohjelmiin. Kurssi oli suunnattu kandivaiheen opiskelijoille, Leppänen kertoo.

Hänen mukaansa Ruumiilliset käytännöt -kurssi on mahdollista suorittaa myös tänä keväänä, mutta tällä kertaa opiskelijoiden ei tarvitse tanssia mielenosoituksessa.

– Kurssin sisältö on tänä vuonna erilainen.

Sukupuolentutkimus on kiistelty oppiaine

Sukupuolentutkimus on kiistelty oppiaine, jota voidaan pitää myös poliittisena ideologiana. Sukupuolentutkimuksen lähtökohta on kriittinen suhtautuminen patriarkaaliseen ja sukupuolten hierarkkista suhdetta ylläpitävään järjestykseen. Sukupuolentutkimus kyseenalaistaa perinteiset sukupuolinormit.

Tällä hetkellä sukupuolentutkimusta voi opiskella ainakin Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Lapin yliopistoissa.

Sukupuolentutkimuksen menetelmiä tai tutkimuksen kohdetta on asiaan perehtymättömän hankala ymmärtää. Turun yliopiston opetusohjelman mukaan Ruumiilliset käytännöt –kurssilla tarkastellaan tiedon tuottamista ruumiillisten käytäntöjen kautta. Kurssi sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia.

Opetusohjelmasta selviää, että työskentely kurssilla tapahtuu työpajoissa sekä niihin liittyvissä lukupiireissä. Työpajojen aiheena on ääni, queer-kävelyt, feministinen itsepuolustus, tanssi ja roller derby. Kurssi järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Kurssin työkielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Opetus tapahtuu englanniksi, mutta jokainen voi puhua omaa äidinkieltään.

ILKKA JANHUNEN