Ensimmäinen Suomessa järjestettävä iso Nato-kokous polkaistiin käyntiin maanantaina Tampereella. Liikenteen suunnitteluryhmien hyshys-tapaamiseen osallistuu sata jäsenmaiden asiantuntijaa. – Liikennejärjestelmämme kiinnostaa Natoa hyvin paljon, totesi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kokouksen tiedotustilaisuudessa.

Nato-maat kokoustavat Tampereella salaisissa paikoissa logistisista asioista, joista ei juurikaan voi kertoa. Se kuitenkin tiedetään, että perjantaihin kestävässä liikenteen suunnitteluryhmien kokouksessa käsitellään ainakin siviili- ja sotilasliikenteen yhteistyötä sekä liikenteen resilienssiä.

Resilienssi tarkoittaa kykyä sopeutua joustavasti muuttuviin tilanteisiin. Siitähän kriiseistä selviämisessä perimmltään on kyse.

Kaikki tiet vievät Natoon

– Se miten me täällä kansallisesti päätämme käyttää infrarahoitustamme ja miten päätämme rakentaa liikennejärjestelmäämme kiinnostaa Natoa hyvin paljon, totesi liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne maanantaina tiedotustilaisuudessa Tampereella.

– Kokous paitsi tiivistää liikennesektoriyhteistyötä jäsenmaiden välillä, myös liittää Suomen liikenneinfran vahvistamisen lopullisesti laajaan Naton koko liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

– Inframme on mahdollistettava suurten ihmisjoukkojen siirtäminen ja raskaiden panssariajoneuvojen liikkuminen, Ranne painotti.

Pohjoismainen yhteistyö ensiarvoista

Erityisen tärkeätä Naton liikenneyhteistyön puitteissa on Suomen yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa. Pohjoismailla on paljolti samansuuntainen näkemys siitä, miten liikenneinfra parhaiten palvelisi sekä siviili- että sotilasliikennettä.

Ranteen mukaan uusi aika ja uudet yhteistyön muodot vaatisivat myös siirtymistä pois venäläisestä rautatieliikenteen perinteestä.

– Kaksikäyttöinfra ja suunnitelmallinen siirtyminen tsaarinaikaisesta raideleveydestä eurooppalaiseen ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.

Liikennejärjestelmät osa kokonaisturvallisuutta

Toimiva liikenneinfrastruktuuri on olennainen osa maamme huoltovarmuutta ja kokonaisturvallisuutta. Ranteen mukaan on tärkeätä tehdä kaikille kansalaisille selväksi, että infraa rakennetaan ja se palvelee jokaista kansalaista ja se kestää myös poikkeusolot.

Tampereella kokoontuvat siviili-ilmailun, maaliikenteen ja meriliikenteen suunnitteluryhmät. Työhön osallistuu yhteensä lähes sata edustajaa Naton pääesikunnasta ja 29 eri maasta. Kokouksen järjestämisestä vastaa liikenne- ja viestintäministeriö.

SUOMEN UUTISET