Perussuomalaisten kansanedustaja Mira Nieminen on jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen tupakka- ja nikotiinituotteiden makuainekiellosta. Nieminen kiinnittäisi huomiota myös tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntipakkauksiin, joita tietoisesti markkinoidaan nuorille.

– Nikotiinipussit ovat monella tapaa haitallinen tuote. Niiden nikotiinitaso voi olla erittäin korkea, mikä aiheuttaa myrkytysriskin, kertoo kansanedustaja Mira Nieminen.

Markkinointi suunnattu nuorille

Hallituksen esityksessä (HE 38/2024) tupakkalain muuttamisesta ehdotetaan, että tupakkalakiin lisättäisiin savuttoman nikotiinituotteen määritelmä. Se kattaisi nikotiinipussien lisäksi myös sellaiset tuotteet, jotka eivät sisällä tupakkakasvia, mutta jotka muistuttavat käyttötarkoitukseltaan irtonuuskaa, purutupakkaa tai nenänuuskaa.

– Nikotiinipusseista on tietoisesti tehty nuoria, jopa lapsia, houkuttelevia. Niiden maku- ja hajuaineet sekä pakkaukset on suunniteltu nuoriin vetoaviksi. Myös markkinointi on suunnattu nuorille, Nieminen toteaa aloitteessaan.

– Tästä syystä jätin aloitteen, jossa ehdotan, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin, joilla kielletään tupakka- ja nikotiinituotteiden makuaineet sekä kiinnitetään huomiota myyntipakkauksiin etsimällä mahdollisuuksia niiden houkuttelevuuden vähentämiseksi.

Suomen Uutiset