Hallituksen lisäsopeutuksien toimenpidekokonaisuus vahvistaa julkista taloutta noin kolmella miljardilla eurolla, valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi kehysriihen tiedotustilaisuudessa.

Tänään päättyneessä kehysriihessä hallitus teki päätökset uudesta, julkista taloutta noin kolmella miljardilla vahvistavasta toimenpidekokonaisuudesta.

Tarve uusille sopeutustoimille kävi ilmi jo viime syksyn budjettiriihessä, valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo.

– Budjettiriihessä huomasimme, että talousluvut menevät huonompaan suuntaan. Alkoi näyttää siltä, että emme tule pääsemään hallitusohjelmaan kirjattuihin omiin tavoitteisiimme velkasuhteen vakauttamisesta.

– Myös EU:n finanssipoliittiset säännöt alkoivat näyttää siihen suuntaan, että meillä on riski joutua liiallisen alijäämän menettelyyn, mikäli emme tekisi lisätoimia. Myös tiedot hyvinvointialueiden alijäämän paisumisesta näyttivät siltä, että ilman lisätoimia kehyksemme eivät pysyisi rikkoutumattomina.

Purra kuvaa, että prosessi kesken hallituskauden oli poliittisesti vaikea, jo itsessään kunnianhimoisen hallitusohjelman päälle, jossa siis on jo sovittu kuuden miljardin säästöistä.

Kokonaisverotus ei kiristy

Säästöjä haetaan laajalta alueelta: esimerkiksi hyvinvointialueilta, hallinnosta, avustuksista sekä kunnilta normien purkamisen kautta. Lisäksi useita hallitusohjelmaan kirjattuja säästöjä aikaistetaan, joilla saadaan aikaan merkittävä vaikutus.

Julkisen talouden menoja supistetaan 1,6 miljardia euroa vuonna 2028. Veronkorotuksien staattinen bruttovaikutus on 1,8 miljardia euroa vuonna 2028.

– Kun huomioidaan dynaamiset vaikutukset, kokonaisuudessa päästään noin kolmeen miljardiin euroon. Toimet hidastavat kokonaisveroasteen laskua tällä hallituskaudella. Vuoteen 2023 nähden kokonaisveroaste ei kiristy, Purra kertoo.

Kuntien tehtäviä puretaan

Valtionhallinnon toimintamenoihin kohdistetaan 150 miljoonan euron vuotuinen säästö aiempien päätösten lisäksi. Hallinnon keventämistä valmistellaan ministeriöissä.

– Hallituksen painopisteiden vuoksi sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden ministeriöiden säästöt ovat kuitenkin muita ministeriöitä alempia. Myös tietyt ammattinimikkeet ovat säästöjen ulkopuolella. Säästöjä ei kohdisteta ammattisotilaisiin, poliiseihin, rajavartijoihin, tuomareihin, syyttäjiin ja vanginvartijoihin, Purra sanoo.

Kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan, joista saadaan säästöä 100 miljoonaa euroa. Lisäksi yleishyödyllisten yhdistysten valtionavustusten tasoa alennetaan 76 miljoonalla.

Kehitysyhteistyöleikkauksia aikaistetaan

Hallitusohjelmassa jo päätettyjen säästöjen lisäksi kehitysyhteistyöstä leikataan 50 miljoonaa. Lisäksi hallitusohjelmassa jo sovittuja muita kehitysyhteistyöleikkauksia aikaistetaan, mikä lisää leikkauksia 175 miljoonaa vuonna 2025 ja 155 miljoonaa vuonna 2026.

– Fiskaalisesti vaikutus on merkittävä. Säästöissä on mukana kehitysyhteistyötä, valtionavustuksia ja toimintamenoja, Purra kertoo.

Yritystukiin kohdistetaan toimia vähentämällä Business Finlandin avustusvaltuuksia 20 miljoonalla.

Yleinen arvonlisävero nousee

Veroratkaisuista merkittävin on yleisen alv-kannan korotus 25,5 prosenttiin. Arvonlisäverotuksen korotukset voidaan Purran mukaan saada voimaan jo tänä vuonna.

– Säästöt ja veronkorotukset eivät ole meille helppoja. Koska emme kuitenkaan halua kohdentaa merkittäviä toimia työhön ja yrittämiseen, vaihtoehdoksi jää käytännössä arvonlisävero, jonka tuotto on merkittävä.

Myös eläkkeensaajiin kohdistuu toimia, sillä eläketulon verotusta kiristetään hieman. Purra korostaa, että veronkorotuksen alapuolelle jää noin puolet eläkeläisistä.

– Veronkiristys lähtee noin 23 000 euroa vuodessa saavien eläkkeistä ylöspäin.

Verotus kiristyy eläkkeissä hyvin maltillisesti, sillä alarajassa 23 000 euroa vuodessa korotus on vain 60 senttiä kuukaudessa eli 7 euroa vuodessa. 25 000 euron vuosieläkkeellä korotus on 2,5 euroa kuukaudessa.

Ulkomaille maksettavan kansaneläkkeen maksaminen loppuu, mistä säästöä saadaan 38 miljoonaa euroa.

Alkoholin, makeisten ja tupakan verotus kiristyy

Myös eräänlaisia haitta- ja terveysveroja korotetaan. Makeisten arvonlisävero nostetaan 25,5 prosenttiin. Aiemmin vero on ollut 14 prosentissa.

– Veronkorotus koskee karkkeja ja suklaata, Purra sanoo.

Tupakan verotusta kiristetään 44 miljoonaa euroa hallitusohjelmassa jo sovitun 100 miljoonan euron lisäksi.

– Lisäksi väkevien juomien alkoholivero sidotaan indeksiin. Sillä vaikutus on noin 16 miljoonaa euroa.

Katso hallituksen kehysriihen koko tiedotustilaisuus tästä.

SUOMEN UUTISET